Logo Bremen Erleben!

FAQ: pitanja i odgovora o virusu korone

Schematische Darstellung eines Virus
Ovde ćete pronaći razumljive odgovore na često postavljana svakodnevna pitanja o bavljenju virusom korone u Bremenu.

Quelle: WFB GmbH - DGL

Pitanja & odgovori

Vrednost u Bremenu trenutno je niža od 35. S obzirom na incidenciju koja i dalje opada, kao i porast procepljenosti i rasterećenje u bolnicama, Uredba o zaštiti od infekcije koronavirusom sadrži dalja popuštanja mera. Cilj je da vrednost i dalje ostane ispod kritične granične vrednosti. Zato vas molimo sledeće:

  • Budite i dalje oprezni, razumni i obazrivi.
  • Smanjite svoje lične kontakte.
  • Pridržavajte se minimalnog odstojanja i higijenskih pravila.
  • Radi lične zaštite i zaštite drugih u javnom prevozu i zatvorenim prostorijama nosite medicinske maske za lice.
  • Redovno provetravajte zatvorene prostorije.
  • Koristite aplikaciju Corona-Warn-App.


U Bremenu trenutno važi sledeće:

1. Članovi jednog domaćinstva mogu da se nađu sa članovima još jednog dodatnog domaćinstva, bez obzira na broj osoba. Alternativno sme da se nađe najviše 10 osoba. Pritom se ne ubrajaju deca u dobi do navršene 14 godine i osobe u pratnji onih kojima je zbog starosti, bolesti, potrebe za negom ili invaliditeta potrebna pratnja. Isto važi i za osobe koje mogu dokazati da su vakcinacijom protiv koronavirusa potpuno zaštićene od infekcije ili da su u proteklih šest meseci prebolele infekciju koronavirusom. Potpuna zaštita vakcinom postiže se od 15. dana od primanja zadnje vakcine.

2. Praćenje kontakata: Sve ustanove, sva preduzeća i svi lokali za događaje koji prema Uredbi o zaštiti od infekcije koronavirusom mogu da budu otvoreni imaju obavezu dokumentovanja imena i prezimena, pripadajućeg broja telefona ili adrese e-pošte, kao i trenutka ulaska i izlaska svakog prisutnog člana domaćinstva. To isto važi i za gastronomiju. Prodavnice su izuzete od toga.

3. Ostaju zatvoreni:

  • klubovi, diskoteke i sl.


4. Grupni sport u zatvorenim prostorijama dozvoljen je sa maksimalno 20 osoba bez potrebe održavanja minimalnog rastojanja. Za individualni sport pri kojem se može održati minimalno rastojanje od dva metra (npr. stoni tenis, bilijar, badminton, pikado) nema nikakvih ograničenja. Za sport na otvorenom trenutno nema nikakvih ograničenja.
U grupama nevakcinisanih ljudi ne broje se osobe koje su vakcinisane ili prebolele zarazu.

5. Događaji u zatvorenim prostorijama mogu se održavati sa maksimalno 500 ljudi UZ POŠTOVANJE MINIMALNOG RASTOJANJA od 1,5 m ako je tehnički obezbeđena ventilacija s dovodom svežeg vazduha. Neophodno je izraditi koncept zaštite i higijene, kao i voditi listu posetilaca. Ako je vrednost incidencije veća od 35, pre ulaska svi posetioci moraju pokazati negativan rezultat testiranja, dokaz o vakcinaciji ili preboleloj infekciji.
Kada je reč o kulturnim, sportskim ili drugim događajima u zatvorenim prostorijama, mora da se poštuje minimalno rastojanje između mesta za sedenje od najmanje 1 metra. U tom slučaju je neophodno da se u koncept higijene i zaštite integrišu obaveza mesta sedenja ili slične mere.
Osim toga, događaji sa manje od 150 osoba u zatvorenim prostorijama mogući su BEZ ODRŽAVANJA RASTOJANJA sve dok je vrednost incidencije manja od 35. Događaj mora da se prijavi dotičnoj policijskoj službi najmanje dva dana ranije. Osim toga mora da se kontroliše pristup događaju i da se vodi lista s imenima posetilaca. Pre ulaska svi posetioci moraju pokazati negativan rezultat testiranja, dokaz o vakcinaciji ili preboleloj infekciji.
Događaji na otvorenom su dozvoljeni sa maks. 1.000 ljudi UZ POŠTOVANJE MINIMALNOG ODSTOJANJA od 1,5 m. Neophodno je izraditi koncept zaštite i higijene, kao i voditi listu posetilaca. Ako je vrednost incidencije veća od 50, pre ulaska svi posetioci moraju pokazati negativan rezultat testiranja, dokaz o vakcinaciji ili preboleloj infekciji.
Kada je reč o kulturnim, sportskim ili drugim događajima na otvorenom, mora da se poštuje minimalno rastojanje između mesta za sedenje od najmanje 1 metra. U tom slučaju je neophodno da se u koncept higijene i zaštite integrišu obaveza mesta sedenja ili slične mere.
Osim toga, događaji sa manje od 250 osoba na otvorenom mogući su BEZ ODRŽAVANJA RASTOJANJA sve dok je vrednost incidencije manja od 35. Događaj mora da se prijavi dotičnoj policijskoj službi najmanje dva dana ranije. Osim toga mora da se kontroliše pristup događaju i da se vodi lista s imenima posetilaca. Pre ulaska svi posetioci moraju pokazati negativan rezultat testiranja, dokaz o vakcinaciji ili preboleloj infekciji.
Osim toga, ako se podnese poseban zahtev, događaji su mogući i bez obzira na broj posetilaca. U tu svrhu je potrebno priložiti odgovarajući koncept zaštite i higijene. Zahtev treba uputiti nadležnoj mesnoj policijskoj službi..
Opštu Uredbu od 21. jula 2021. možete naći ovde.

6. Stanovnike domova za stare i nemoćne dozvoljeno je posećivati uz stroga pravila higijene. Pristup je dozvoljen samo sa negativnim rezultatom testiranja koji nije stariji od 24 sata. Izuzetak predstavljaju potpuno vakcinisane osobe ili osobe koje su prebolele infekciju. Posetioci i osobe kojima se dolazi u posetu moraju biti bez ikakvih simptoma. Gosti moraju se moraju prijaviti i registrovati te nositi masku FFP2. O pojedinostima se prethodno informišite u odgovarajućoj ustanovi.

7. Posete u bolnici ponovo su moguće, ali uz ograničenja. Pristup je dozvoljen samo sa negativnim rezultatom testiranja koji nije stariji od 24 sata. Izuzetak predstavljaju potpuno vakcinisane osobe ili osobe koje su prebolele infekciju. Gosti moraju poštovati minimalno odstojanje i nositi masku FFP2. Trajanje posete i broj posetilaca su ograničeni. O pojedinostima se prethodno informišite u dotičnoj bolnici.

8. Informacije u vezi sa vrtićima i školama možete naći ovde.


OSIM TOGA, U BREMENU TREBA VODITI RAČUNA O SLEDEĆEM:

1. Vakcinisan/a sam ili sam već preboleo/la infekciju koronavirusom – da li ipak moram da se testiram ili da se uputim u karantin po povratku sa putovanja?
Od obaveze testiranja su izuzete sve osobe koje mogu dokazati da su potpuno zaštićene vakcinacijom protiv koronavirusa ili da su u proteklih šest meseci prebolele infekciju koronavirusom. Potpuna zaštita vakcinom postiže se od 15. dana od primanja zadnje vakcine. Infekciju je potrebno dokazati u obliku PCR testa, a dokaz važi samo šest meseci po završetku karantina.

2. Gde moram da nosim masku?
Nošenje medicinske maske za lice je obavezno kada koristite lokalni javni prevoz, kao i na autobuskim i železničkim stanicama, prilikom kupovine u supermarketima i u maloprodajnim prodavnicama. Za decu u dobi između 6 i 15 godina dovoljna je tekstilna maska koja prekriva usta i nos. Deca mlađa od 6 godina i osobe koje iz zdravstvenih razloga ne mogu nositi tekstilnu masku za lice izuzete su od obaveze nošenja maske. Izuzeće se odnosi i na gluvoneme i nagluve osobe koje međusobno komuniciraju, kao i njihove osobe u pratnji. Poželjno je da imate odgovarajuću potvrdu o tome, čime biste izbegli zapitkivanja i diskusije u konkretnim situacijama.
Svako ko odbije da na ovim prostorima nosi medicinsku masku, može računati sa kaznom od najmanje 50 evra.

I dalje važe higijenska pravila i obaveza održavanja minimalnog odstojanja.


3. Da li se moram registrovati u restoranu ili baru?
Da, ime i prezime te svoje podatke za kontakt morate navesti uz pomoć aplikacije ili te podatke uneti u spisak posetilaca. To važi kako za zatvorene tako i za otvorene prostore.

4. Da li je tačno da je zabranjena prodaja alkoholnih pića za konzumaciju van lokala, odnosno da ih je zabranjeno nositi sa sobom?
Da, to je tačno. Prodaja alkoholnih pića dozvoljena je samo između 6 i 22 sata. To pravilo važi za maloprodajne prodavnice, kao i za kioske u određenim područjima u Viertelu i duž Schlachte. Osim toga, tamo je zabranjeno nositi sa sobom i konzumirati alkoholna pića u vremenu od 1 do 6 časova.
Opštu uredbu o zabrani prodaje alkoholnih pića za konzumaciju van lokala možete naći ovde.

5. Da li se pravna uredba odnosi i na demonstracije?
Od zabrane su izuzeta javna i privatna okupljanja u smislu čl. 8 Osnovnog zakona Nemačke. Ako se ne radi o hitnom ili spontanom okupljanju, organ nadležan za okupljanja mora biti obavešten telefonom, pismenim putem ili e-poštom najkasnije 48 sati pre objave okupljanja. Pošto su u Bremenu već otkrivene bolesne osobe, osobe sa sumnjom u bolest, kao i osobe sa sumnjom u zarazu, nadležni organ može zabraniti, ograničiti ili odrediti uslove okupljanja.

6. Da li smem da se nađem sa svojim horom ili bendom na zajedničkim probama?
Zajedničko pevanje i sviranje duvačkim instrumentima dozvoljeno je u zatvorenim prostorijama. Neophodno je imati koncept zaštite. Taj koncept mora da obuhvata i obavezu testiranja.

7. Ko mora da ostane u kućnom karantinu koliko dugo?
Tokom karantina nije dozvoljen izlazak iz kuće ili stana, čak ni sa psom, ni u kupovinu, ni u šetnju. Takođe ne smete primati posete. Ne zaboravite: Cilj ove mere je da zaštiti vašu porodicu, komšije i sve oko vas. Kršenje pravila karantina kažnjivo je novčanom kaznom!

Zaražene osobe: Čim dobijete pozitivan rezultat testiranja, morate se uputiti u karantin. Karantin se završava najranije nakon 14 dana i samo ako niste imali nikakve simptome zadnjih 48 sati, ako dobijete negativan rezultat testiranja i ako lekar kaže da ste u redu.

Osobe prve kategorije kontakta: Čim saznate da ste bili u kontaktu sa zaraženom osobom, morate se uputiti u karantin. U karantinu morate biti do 15. dana od zadnjeg kontakta s tom osobom. Ipak, kratko smete izaći na balkon ili terasu ili u sopstvenu baštu. Trajanje karantina se može skratiti negativnim rezultatom testiranja. Od 10. dana smete otići na testiranje na koronavirus. Karantin smete napustiti samo da biste otišli do centra za testiranje. Ako je rezultat testiranja negativan, smete izaći iz karantina.

Ako osoba prve kategorije kontakta nema nikakve simptome, njeni članovi domaćinstva ne moraju biti u karantinu. Ako se pojave simptomi ili ako dođe do pozitivnog rezultata testiranja, to se menja. Tada su članovi domaćinstva već sami osobe prve kategorije kontakta.
Kao osobe prve kategorije kontakta od karantina su izuzete osobe koje su potpuno vakcinisane ili koje su već prebolele kovid sa simptomima. Potpuna zaštita vakcinom postiže se od 15. dana od primanja zadnje vakcine.

Za sve detalje, uključujući i vaše obaveze tokom karantina, obratite se Zavodu za javno zdravlje (Gesundheitsamt) telefonom na 0421 361 15 113 ili e-poštom na office@gesundheitsmat.bremen.de.

8. Šta moram uzeti u obzir kad se vratim sa putovanja?
Ko ulazi u zemlju avionom ili nakon zadržavanja u područjima s visokom incidencijom ili varijantama virusa, mora se testirati još pre povratka, a negativan rezultat testiranja mora da prikaže prevozniku, na primer, avio-kompaniji. Dokaz može biti potreban i ako ga policija zatraži pri kontroli na ulasku u zemlju. Svako ko u Bremen stiže iz rizičnog područja mora se odmah uputiti u karantin na 10 dana, čak i one osobe koje su samo tranzitno prošle ili se zaustavile u rizičnom području. Obavezni ste da se testirate najranije 48 sati pre ulaska u zemlju ili neposredno nakon ulaska odnosno povratka. Rezultat morate čuvati 10 dana i na zahtev ga prikazati vlastima.
Trajanje karantina možete skratiti ako se pošaljete dokaz o vakcinaciji ili preboleloj infekciji odnosno negativan rezultat testiranja. Pri ulasku u zemlju iz područja sa visokom incidencijom, test može da se napravi najranije 5. dana nakon ulaska. Karantin smete napustiti samo da biste otišli do centra za testiranje. Ako dobijete negativan rezultat testiranja, možete u potpunosti napustiti karantin. Rezultat ste dužni čuvati do 10. dana nakon ulaska u zemlju da biste ga mogli pokazati na zahtev.
To se, na primer, ne odnosi na ljude koji prođu kroz rizično područje bez zaustavljanja ili koji putuju na posao. Ostale izuzetke i informacije potražite na www.gesundheitsamt.bremen.de. Ako želite saznati više o regionima koji su označeni kao rizična područja: www.rki.de.
Posebna napomena: Za osobe koje su bile u području u kojem je otkrivena neka varijanta virusa (B.1.1.7, B.1.351, B. 1.617 ili B.1.1.28) karantin traje 14 dana. Trajanje karantina u tom slučaju ne može da se skrati.

Ostale informacije na tu temu možete naći na internet stranici Saveznog ministarstva za zdravlje ovde i Senatorke za zdravlje ovde.

9. Šta se dešava ako se ne pridržavam mera?
Kršenje se može sankcionisati novčanom kaznom ili kaznom zatvora do dve ili pet godina.
U slučaju nepoštovanja ili kršenja uredbe, postoji mogućnost primene direktne prinude (prema čl. 11 pa nadalje Bremenskog zakona o upravnom izvršenju). To znači da gosti/učesnici mogu biti proterani sa mesta događaja a lokacija ili preduzeće mogu se zatvoriti.
Katalog novčanih kazni možete naći ovde.

10. Gde mogu naći Uredbu?
Važeću Uredbu možete naći ovde. Imajte na umu da na www.gesetzblatt.bremen.de postoje dodatne uredbe o izmenama i dopunama. Trenutnu verziju, uključujući i sve izmene, inače možete naći na Portalu za transparentnost ovde.

11. Ko ima pravo na naknadu štete prema čl. 56 Zakona o zaštiti od infekcija?
Sledeće grupe ljudi imaju pravo na naknadu štete:

  • zaraženi koronavirusom (ako prehodno nisu bili na bolovanju)
  • osobe prve kategorije kontakta
  • pravni staratelji koji ne mogu da idu na posao jer su vrtići ili škole privremeno zatvoreni službenim nalogom.

Pravilnik na jednostavnom jeziku

Uredba je dostupna kao PDF za preuzimanje u jednostavnoj jezičkoj verziji.

Schematische Darstellung eines Virus

Katalog novčanih kazni

Ko prekrši važeće propise za postupanje sa virusom korone, kaznit će se novčanom kaznom. Ove kazne su navedne u katalogu novčanih kazni.

Das könnte euch auch interessieren

Mit Seife eingeseifte Hände neben einem laufenden Wasserhahn

Coronavirus

Infos und Links zur aktuellen Lage in Bremen

Quelle: Adobe Stock / 手洗い

Zeichnung von einer älteren Frau in Begleitung bei einem Arzt.

Gesundheit

Ärzte, Apotheken, Krankenhäuser, Not-Dienste

Quelle: Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung Bremen e.V.

social media