Logo Bremen Erleben!

FAQ: pitanja i odgovora o virusu korone

Schematische Darstellung eines Virus
Ovde ćete pronaći razumljive odgovore na često postavljana svakodnevna pitanja o bavljenju virusom korone u Bremenu.

Quelle: WFB GmbH - DGL

Pitanja & odgovori

Mere za suzbijanje infekcija koronavirusom uzrokuju ograničenja za sav javni život. Svesni smo da zbog toga ima mnogo otvorenih pitanja. Zato vam želimo ponuditi najčešća pitanja i naše odgovore. Ako ovim pregledom ne možemo da odgovorimo na sva vaša pitanja, pišite nam:
infektionsschutz@ordnungsamt.bremen.de
Mala napomena: Trenutnu verziju Uredbe o zaštiti od infekcije koronavirusom, uključujući sve izmene, inače možete naći na Portalu za transparentnost ovde.

Vrednost u Bremenu trenutno je veća od 35. Pristup sledećim ustanovama moguć je samo potpuno vakcinisanim osobama, osobama koje su prebolele infekciju ili osobama s negativnim rezultatom testiranja na infekciju koronavirusom (pravilo 3G):

  • bolnice, ustanove za stare i nemoćne i ustanove za pomoć osobama s invaliditetom
  • gastronomski objekti, klubovi, diskoteke, svečane sale, automat klubovi, kasina, kladionice, pozorišta, opere, bioskopi, koncertne sale, bordeli i vozila za prostituciju u smislu Zakona za zaštitu prostitutki u svrhu prostitucije, svingerski klubovi, saune, studiji za elektrostimulacioni trening, teretane, bazeni, akva-parkovi, sportski objekti, sajmovi, kongresi, komercijalne izložbe, posebne pijace, luna parkovi, buvlje pijace i slični događaji, zabavni parkovi, igrališta, hale za penjanje i ostali objekti za zabavu u zatvorenim prostorijama
  • događaji (osim religioznih događaja) i slavlja u zatvorenim prostorijama van sopstvenog stana
  • Usluge pri kojima je neophodan blizak telesni kontakt, ukoliko ih nije propisao lekar
  • sport u zatvorenim prostorijama (osim školskog sporta)
  • u slučaju boravka u objektima za noćenje (test pri dolasku i dva puta nedeljno u slučaju višednevnog boravka)


Od obaveze pokazivanja dokaza izuzeta su deca u dobi do 14. godine.

U Bremenu trenutno važi sledeće:

1. Članovi jednog domaćinstva mogu da se nađu sa članovima još jednog dodatnog domaćinstva, bez obzira na broj osoba. Alternativno sme da se nađe najviše 10 osoba. Pritom se ne računaju deca u dobi do navršene 14 godine i osobe u pratnji onih kojima je zbog starosti, bolesti, potrebe za negom ili invaliditeta potrebna pratnja. Isto važi i za osobe koje mogu dokazati da su vakcinacijom protiv koronavirusa potpuno zaštićene od infekcije ili da su u proteklih šest meseci prebolele infekciju koronavirusom. Potpuna zaštita vakcinom postiže se od 15. dana od primanja zadnje vakcine.

2. Praćenje kontakata: Sve ustanove, sva preduzeća i svi lokali za događaje koji prema Uredbi o zaštiti od infekcije koronavirusom mogu da budu otvoreni imaju obavezu dokumentovanja imena i prezimena, pripadajućeg broja telefona ili adrese e-pošte, kao i trenutka ulaska i izlaska svakog prisutnog člana domaćinstva. To isto važi i za gastronomiju. Prodavnice su izuzete od toga.

3. Događaji se mogu održavati s maksimalno 25.000 ljudi UZ POŠTOVANJE MINIMALNOG RASTOJANJA od 1,5 metra ako postoji koncept zaštite i higijene i ako se vodi spisak posetilaca. U slučaju događaja u preduzećima, koncept zaštite i higijene mora da se dopuni pravilima zaštite na radu. Događaji s više od 5.000 osoba smatraju se velikim događajima koje moraju odobriti mesna policijska služba i nadležni zavod za javno zdravlje. To ne važi za sajmove i kongrese sve dok je vrednost incidencije manja od 50. Posetioci velikih događaja pre ulaska moraju pokazati negativan rezultat testiranja, dokaz o vakcinaciji ili preboleloj infekciji.
Događaji s više od 500 do najviše 5.000 ljudi u zatvorenim prostorijama ili s više od 1.000 do najviše 5.000 ljudi na otvorenom
moraju se prijaviti mesnoj policijskoj službi najmanje dva dana pre početka.
U slučaju događaja u zatvorenim prostorijama s više od 500 ljudi mora postojati tehnička ventilacija s dovodom svežeg vazduha.
Neophodno minimalno rastojanje može da se smanji na 1 metar ako je u konceptu higijene i zaštite regulisana obaveza sedenja na dodeljenom mestu ili neka druga slična mera. Osim toga, u zatvorenim prostorijama takođe mora postojati tehnička ventilacija s dovodom svežeg vazduha.
Osim toga, događaj može da se održi BEZ RASTOJANJA s maksimalno 150 ljudi u zatvorenim prostorijama i s maksimalno 250 na otvorenom. Mora da se kontroliše pristup događaju i mora da se vodi spisak posetilaca. Pre ulaska svi posetioci moraju pokazati negativan rezultat testiranja, dokaz o vakcinaciji ili preboleloj infekciji.
U slučaju događaja u zatvorenim prostorijama, svi posetioci pre ulaska moraju pokazati negativan rezultat testiranja, dokaz o vakcinaciji ili preboleloj infekciji. Od toga su izuzeti religiozni događaji.

4. Stanovnike domova za stare i nemoćne dozvoljeno je posećivati uz stroga pravila higijene. Pristup je dozvoljen samo sa negativnim rezultatom testiranja koji nije stariji od 24 sata. Izuzetak predstavljaju potpuno vakcinisane osobe ili osobe koje su prebolele infekciju. Gosti se moraju prijaviti i registrovati te nositi masku FFP2. O pojedinostima se prethodno informišite u odgovarajućoj ustanovi.

5. Posete u bolnici ponovo su moguće, ali uz ograničenja. Pristup je dozvoljen samo osobama koje su testirane istog dana, koje su vakcinisane i koje su prebolele infekciju. Gosti moraju poštovati minimalno odstojanje i nositi masku FFP2. O pojedinostima se prethodno informišite u dotičnoj bolnici.

6. Informacije u vezi sa vrtićima i školama možete naći ovde.


OSIM TOGA, U BREMENU TREBA VODITI RAČUNA O SLEDEĆEM:

1. Vakcinisan/a sam ili sam već preboleo/la infekciju koronavirusom – da li ipak moram da se testiram?
Od obaveze testiranja su izuzete sve osobe koje mogu dokazati da su potpuno zaštićene vakcinacijom protiv koronavirusa ili da su u proteklih šest meseci prebolele infekciju koronavirusom. Potpuna zaštita vakcinom postiže se od 15. dana od primanja zadnje vakcine. Infekciju je potrebno dokazati u obliku PCR testa, a dokaz važi šest meseci nakon testiranja.

2. Gde moram da nosim masku?
Nošenje medicinske maske za lice je obavezno kada koristite lokalni javni prevoz, kao i na autobuskim i železničkim stanicama, prilikom kupovine u supermarketima i u maloprodajnim prodavnicama. Za decu u dobi između 6 i 15 godina dovoljna je tekstilna maska koja prekriva usta i nos. Deca mlađa od 6 godina i osobe koje iz zdravstvenih razloga ne mogu nositi masku za lice izuzete su od obaveze nošenja maske. Izuzeće se odnosi i na gluvoneme i nagluve osobe koje međusobno komuniciraju, kao i njihove osobe u pratnji. Poželjno je da imate odgovarajuću potvrdu o tome, čime biste izbegli zapitkivanja i diskusije u konkretnim situacijama.
Svako ko odbije da na ovim prostorima nosi medicinsku masku, može računati sa kaznom od najmanje 50 evra.

I dalje važe higijenska pravila i obaveza održavanja minimalnog odstojanja.

2.a O čemu moram voditi računa pri izborima za Bundestag 26.9. na biračkom mestu? Da li moram da nosim masku?
Pri izborima za Bundestag na biračkim mestima važe jedinstvena pravila. Maska može da se skine samo da bi se utvrdio identitet. Izborni komitet takođe može da skine masku pri izbrojavanju glasova i saopštenju rezultata. Osobe koje se zadržavaju u objektima na biračkim mestima radi nadgledanja izbora moraju navesti svoje podatke za kontakt. Za njih takođe važi obaveza nošenja maske, osim ako su izuzete od toga iz zdravstvenih razloga. U tom slučaju smeju da se zadržavaju u objektu na biračkom mestu najduže 15 minuta, osim ako prikažu negativan rezultat testiranja.


3. Da li se moram registrovati u restoranu ili baru?
Da, u zatvorenim prostorijama lokala morate navesti ime i prezime i svoje podatke za kontakt putem aplikacije, odnosno te podatke morate uneti u spisak posetilaca. Napolju se ne morate registrovati.

4. Da li se pravna uredba odnosi i na demonstracije?
Od ograničenja su izuzeta javna i privatna okupljanja u smislu čl. 8 Osnovnog zakona Nemačke. Ako se ne radi o hitnom ili spontanom okupljanju, organ nadležan za okupljanja mora biti obavešten telefonom, pismenim putem ili e-poštom najkasnije 48 sati pre objave okupljanja. Nadležni organ može zabraniti, ograničiti ili odrediti uslove okupljanja.

5. Ko mora da ostane u kućnom karantinu koliko dugo?
Tokom karantina nije dozvoljen izlazak iz kuće ili stana, čak ni sa psom, ni u kupovinu, ni u šetnju. Takođe ne smete primati posete. Ne zaboravite: Cilj ove mere je da zaštiti vašu porodicu, komšije i sve oko vas. Kršenje pravila karantina kažnjivo je novčanom kaznom!

Zaražene osobe: Čim dobijete pozitivan rezultat testiranja, morate se uputiti u karantin. Karantin se završava najranije nakon 14 dana i samo ako niste imali nikakve simptome zadnjih 48 sati, ako dobijete negativan rezultat testiranja i ako lekar kaže da ste u redu.

Testirane osobe: Osobe koje su dobile pozitivan rezultat na brzi antigenski test takođe moraju da se upute u karantin na 14 dana. Ako nakon toga PCR test dâ negativan rezultat, one više ne moraju ostati u karantinu.

Osobe prve kategorije kontakta: Čim saznate da ste bili u kontaktu sa zaraženom osobom, morate se uputiti u karantin. U karantinu morate biti do 15. dana od zadnjeg kontakta s tom osobom. Ipak, kratko smete izaći na balkon ili terasu ili u sopstvenu baštu.
Kao osobe prve kategorije kontakta, od karantina su izuzete osobe koje su potpuno vakcinisane ili koje su već prebolele kovid sa simptomima. Potpuna zaštita vakcinom postiže se od 15. dana od primanja zadnje vakcine.

Ako osoba prve kategorije kontakta nema nikakve simptome, njeni članovi domaćinstva ne moraju biti u karantinu. Ako se pojave simptomi ili ako dođe do pozitivnog rezultata testiranja, to se menja. Tada su članovi domaćinstva već sami osobe prve kategorije kontakta.

Za sve detalje, uključujući i vaše obaveze tokom karantina, obratite se Zavodu za javno zdravlje (Gesundheitsamt) telefonom na 0421 361 15 113 ili e-poštom na office@gesundheitsamt.bremen.de.

6. Šta moram uzeti u obzir kad se vratim sa putovanja?
Obaveza prijave:
Svako ko se u zadnjih deset dana pre ulaska u zemlju zadržavao u području visokog rizika ili području s varijantama virusa mora da se prijavi na portalu pre ulaska u zemlju (digitalna prijava ulaska u zemlju).

To se ne odnosi na ljude koji prođu kroz područje visokog rizika ili područje s varijantama virusa bez zaustavljanja ili koji putuju na posao.

Obaveza pokazivanja dokaza:
Svako ko ima najmanje 12 godina i dolazi iz inostranstva u Bremen mora se testirati još pre polaska, a negativan rezultat testiranja mora da prikaže prevozniku, na primer, avio-kompaniji. Dokaz može biti potreban i ako ga policija zatraži pri kontroli na ulasku u zemlju. Osobe koje su vakcinisane ili prebolele infekciju moraju nositi odgovarajući dokaz pri ulasku u zemlju sa sobom.

Svako ko ima najmanje 12 godina, a pre ulaska u zemlju se zadržavao u području s varijantama virusa mora da ima dokaz o testiranju pri ulasku u zemlju. Dokaz o vakcinaciji ili preboleloj infekciji nije dovoljan.

Obaveza karantina:
Svako ko se u zadnjih deset dana pre ulaska u zemlju zadržavao u području visokog rizika mora direktno da se uputi u karantin na 10 dana.
U slučaju pojave simptoma bolesti mora da se obavesti nadležna ustanova.

Trajanje karantina možete skratiti ako se pošaljete dokaz o vakcinaciji ili preboleloj infekciji odnosno negativan rezultat testiranja.
Pritom test može da se napravi najranije 5. dana nakon ulaska.
Kod dece koja još nemaju 12 godina, karantin prestaje već nakon pet dana.
Karantin smete napustiti samo da biste otišli do centra za testiranje. Ako dobijete negativan rezultat testiranja, možete u potpunosti napustiti karantin.

To se ne odnosi na ljude koji prođu kroz područje visokog rizika ili područje s varijantama virusa bez zaustavljanja ili koji putuju na posao.

Svako ko se u zadnjih deset dana pre ulaska u zemlju zadržavao u području s varijantama virusa mora direktno da se uputi u karantin na 14 dana.
Karantin i ovde može da se skrati prema gore navedenim uslovima ako se područje nakon ulaska u zemlju i pre isteka perioda karantina klasifikuje još samo kao područje visoke incidencije ili ako ste potpuno vakcinisani vakcinom koja dokazano štiti od odgovarajuće varijante virusa.

Karantin se završava pre isteka navedenih perioda ako se opozove klasifikacija područja kao područje visokog rizika ili područje s varijantama virusa.

Ostale izuzetke i informacije potražite na www.gesundheitsamt.bremen.de. Ako želite saznati više o regionima koji su označeni kao područja visokog rizika ili područja s varijantama virusa: www.rki.de.


Ostale informacije na tu temu možete naći na internet stranici Saveznog ministarstva za zdravlje ovde i Senatorke za zdravlje ovde.

7. Šta se dešava ako se ne pridržavam mera?
Kršenje se može sankcionisati novčanom kaznom ili kaznom zatvora do dve ili pet godina.
U slučaju nepoštovanja ili kršenja uredbe, postoji mogućnost primene direktne prinude (prema čl. 11 pa nadalje Bremenskog zakona o upravnom izvršenju). To znači da gosti/učesnici mogu biti proterani sa mesta događaja a lokacija ili preduzeće mogu se zatvoriti.
Katalog novčanih kazni možete naći ovde.

8. Gde mogu naći Uredbu?
Važeću Uredbu možete naći ovde. Imajte na umu da na www.gesetzblatt.bremen.de postoje dodatne uredbe o izmenama i dopunama. Trenutnu verziju, uključujući i sve izmene, inače možete naći na Portalu za transparentnost ovde.

9. Ko ima pravo na naknadu štete prema čl. 56 Zakona o zaštiti od infekcija?
Sledeće grupe ljudi imaju pravo na naknadu štete:

  • zaraženi koronavirusom (ako prehodno nisu bili na bolovanju)
  • osobe prve kategorije kontakta
  • pravni staratelji koji ne mogu da idu na posao jer su vrtići ili škole privremeno zatvoreni službenim nalogom.

Pravilnik na jednostavnom jeziku

Uredba je dostupna kao PDF za preuzimanje u jednostavnoj jezičkoj verziji.

Schematische Darstellung eines Virus

Katalog novčanih kazni

Ko prekrši važeće propise za postupanje sa virusom korone, kaznit će se novčanom kaznom. Ove kazne su navedne u katalogu novčanih kazni.

Das könnte euch auch interessieren

Mit Seife eingeseifte Hände neben einem laufenden Wasserhahn

Coronavirus

Infos und Links zur aktuellen Lage in Bremen

Quelle: Adobe Stock / 手洗い

Zeichnung von einer älteren Frau in Begleitung bei einem Arzt.

Gesundheit

Ärzte, Apotheken, Krankenhäuser, Not-Dienste

Quelle: Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung Bremen e.V.

social media