Logo Bremen Erleben!

FAQ: Întrebări frecvente și răspunsuri despre virusul corona

Schematische Darstellung eines Virus
Aici găsiți răspunsuri simple la întrebări frecvente de fiecare zi cu privire la virusul corona în Bremen.

Quelle: WFB GmbH - DGL

Întrebări & Răspunsuri

Măsurile anti-COVID implică limitări în întreaga sferă a vieţii publice. Suntem conştienţi că acest lucru ridică multe întrebări. De aceea vrem să împărtăşim cu dumneavoastră cele mai frecvente întrebări, precum şi răspunsurile noastre la ele. Dacă prin acest rezumat nu am reuşit să răspundem la toate întrebările dumneavoastră, vă rugăm să ne scrieţi la: infektionsschutz@ordnungsamt.bremen.de.
Notă: Varianta actuală a ordonanţei anti-COVID, cu toate modificările sale, poate fi găsită pe Portalul de Transparenţă.


În prezent, la Bremen valoarea incidenței e mai mare de 35. Accesul în următoarele locații şi instituții este permis numai persoanelor complet vaccinate, celor vindecate sau persoanelor cu rezultat negativ al testării pentru coronavirus (regula 3-G/vaccinat-vindecat-testat):

  • spitale, cămine de bătrâni şi centre de îngrijire, precum şi instituții de asistență a persoanelor cu dizabilități
  • unități gastronomice, cluburi, discoteci, săli festive, săli de jocuri, agenții de pariuri, teatre, săli de operă, cinematografe, săli de concerte, locuri şi autovehicule în care se practică prostituția conform legii pentru protecția prostituatelor în exercitarea activității de prostituție, cluburi pentru adulți, saune, studiouri de antrenament prin electrostimulare, săli de fitness, băi publice, piscine de agrement, incinte sportive, târguri, congrese, târguri comerciale, târguri speciale, iarmaroace, săli de escaladă, parcuri de escaladă şi cățărat precum şi alte locuri de divertisment organizate în spații închise;
  • manifestări (cu excepția celor religioase) şi sărbători organizate în spații închise, înafara propriei locuințe
  • servicii cu apropiere corporală, în măsura în care nu sunt prescrise de medic
  • practicarea sporturilor în spații închise (cu excepția sportului școlar)
  • în timpul șederii în unități de cazare (testare la sosire, respectiv de două ori pe săptămână în cazul unui sejur de mai multe zile)


Sunt exceptaţi de la obligaţia prezentării documentelor justificative copiii de până la 14 ani.


Pentru Bremen sunt valabile, în prezent, următoarele:


1. Membrii unei gospodării se pot întâlni cu membrii unei alte gospodării, indiferent de numărul de persoane. Alternativ, se pot întruni până la 10 persoane. Copiii până la 14 ani inclusiv, precum şi însoțitorii persoanelor care în baza vârstei, bolilor, nevoilor de îngrijire sau a dizabilităților lor au nevoie de însoțitor, nu se iau în calcul. Același lucru este valabil şi pentru persoanele care pot face dovada vaccinării complete, ori a trecerii printr-o infecție cu coronavirus în ultimele șase luni. Vaccinarea se consideră completă începând din a 15-a zi după ultima doză.

2. Urmărirea contacţilor: Toate instituțiile, întreprinderile şi manifestările autorizate în temeiul ordonanței anti-covid au obligația de a documenta numele şi numărul de telefon sau adresa de email, precum şi ora intrării şi ieșirii din incintă pentru câte o persoană din fiecare gospodărie prezentă. Această regulă se aplică şi unităților gastronomice. Sunt exceptate locurile de vânzare (magazinele).

3. Manifestări cu până la 25.000 de persoane pot fi desfășurate păstrând o DISTANŢĂ MINIMĂ de 1,5 m, dacă s-a instituit un plan de protecție şi igienă, şi se întocmește o listă ce cuprinde numele şi numărul de telefon sau adresa de email, precum şi ora intrării/părăsirii incintei de către fiecare persoană. Pentru manifestările organizate în incinta unor întreprinderi, planul de protecție şi igienă va fi completat cu prevederi legate de protecția muncii. Manifestările cu peste 5.000 de participanți sunt considerate manifestări de mare amploare, ce vor trebui aprobate de către autoritatea de politie din localitate şi direcția de sănătate publică competentă. Excepție constituie târgurile şi congresele, câtă vreme valoarea incidenței rămâne sub 50. Participanții la manifestările de mare amploare vor trebui să prezinte la acces un test negativ, dovada de vaccinare sau dovada de recuperare.
Manifestările cu 500 – 5.000 de participanți organizate în spații închise, sau cu 1.000-5.000 organizate în aer liber trebuie notificate cu cel puțin două zile înainte de începere la unitatea de politie din localitate.
Pentru manifestările cu peste 500 de participanți organizate în spații închise trebuie asigurată o ventilație tehnică cu aport de aer proaspăt.
Distanţa minimă necesară poate fi redusă la un metru, dacă conceptul de igienă şi protecție prevede obligativitatea șederii pe scaune, sau o altă măsură echivalentă. În plus, în spațiile închise se va asigura o ventilație tehnică cu aport de aer proaspăt.
De asemenea, se permite organizarea în aer spații închise a manifestărilor cu până la 150 de persoane FĂRĂ DISTANŢARE, şi în aer liber cu până la 250 de persoane. Accesul la eveniment trebuie să fie controlat şi trebuie întocmită o listă nominală a persoanelor participante. Toți participanții vor trebui să prezinte, la acces, un rezultat negativ de testare, dovada vaccinării sau o dovadă de recuperare.
La evenimentele desfășurate în spații închise toți participanții trebuie să prezinte la acces un rezultat negativ de testare, dovada vaccinării sau o dovadă de recuperare. Se exceptă manifestările religioase.

4. Locatarii căminelor de îngrijire pot fi vizitați, în condiții de igienă stricte. Accesul se permite cu un rezultat de testare negativ vechi de cel mult 24 de ore. Sunt exceptați doar cei vaccinați complet şi cei recuperați. Vizitatorii vor trebui să se programeze şi să se înregistreze; de asemenea vor trebui să poarte o mască tip FFP2. Pentru detalii, vă rugăm să vă informați în prealabil la instituția respectivă.


5. Vizitele la spital sunt din nou permise, însă cu restricții. Accesul se limitează la persoane cu test negativ mai recent de 24 de ore, vaccinate şi recuperate. Vizitatorii vor trebui să poarte o mască facială FFP2. Pentru detalii, vă rugăm să vă informați prealabil la spitalul respectiv.


6. Informații în legătură cu grădinițe şi școli puteți găsi aici.

ÎN PLUS, ÎN BREMEN TREBUIE SĂ ŢINEŢI CONT DE URMĂTOARELE:

1. Sunt vaccinat/ă sau după o infecție cu coronavirus – trebuie totuși să mă testez, ori să intru în carantină după întoarcerea dintr-o călătorie?
Sunt exceptate de la toate obligațiile de testare toate persoanele care pot face dovada vaccinării complete împotriva coronavirusului, sau a infecției cu coronavirus în ultimele șase luni. Vaccinarea se consideră completă începând din a 15-a zi de după ultima doză de vaccin primită. Dovada infecției se face prin testul PCR şi este valabilă șase luni de la ieșirea din carantină.


2. Unde trebuie să port mască?
În mijloacele de transport şi stațiile de transport public de călători, la cumpărături în supermarketuri, precum şi în magazinele cu ridicata aveți obligația de a purta o mască medicală. Copiii cu vârsta între 6 -15 ani pot purta în continuare măști textile ce să acopere nasul și gura. Sunt exceptate de la obligația de a purta mască copiii sub 6 ani și persoanele care, din motive medicale, nu pot purta mască pe gură și nas. Excepțiile sunt valabile şi pentru surzi şi persoane cu deficit auditiv ce comunică cu aceste persoane, respectiv însoțitorii lor. În acest caz este util să aveți asupra dvs. o adeverință corespunzătoare, pentru a evita întrebări sau discuții în situații concrete. De asemenea, bicicliștii care trec prin spații publice desemnate corespunzător, nu trebuie să poarte mască.
Oricine refuză să poarte în aceste zone o mască facială medicală, trebuie să se aștepte la o amendă de cel puțin 50 de euro.
Aveți în continuare obligația de a respecta distanţa minimă fată de alte persoane, precum şi regulile de igienă.
2.a De ce trebuie să ţin cont cu prilejul alegerilor parlamentare federale din 26.09. în secţia de votare? Va trebui să port o mască?
Cu prilejul alegerilor alegerilor parlamentare federale se aplică următoarea reglementare unitară: Masca poate fi îndepărtată, scurt, numai pentru stabilirea identităţii. De asemenea, masca poate fi îndepărtată, scurt, de secretarii secţiei de votare atunci când numără buletinele de vot şi comunică rezultatele numărătorii. Persoanele aflate în secţiile de votare în calitate de observatori electorali trebuie să-şi depună datele de contact. Obligaţia purtării măştii se aplică şi observatorilor electorali, cu excepţia cazurilor în care sunt în mod explicit scutiţi. În aceste cazuri, observatorii au voie să se afle în secţia de votare cel mult 15 minute, cu excepţia situaţiei în care pot prezenta un rezultat negativ de testare.

3. Trebuie să mă înregistrez la accesul în restaurant sau la cârciumă?
Da. În spaţiile închise ale localurilor, numele şi datele de contact trebuie depuse fie prin intermediul unei aplicații, fie înregistrate într-o listă nominală. Nu este necesară înregistrarea în spaţiile deschise.

4. Se aplică ordonanța și pentru demonstrații?
Adunările publice sau private, în baza articolului 8 din Constituție, sunt exceptate de la restricții. Cu excepția adunărilor cu caracter de urgenta sau a celor spontane, ele trebuie notificate în scris, prin telefon sau prin e-mail, cel târziu cu 48 de ore înainte de începere. Autoritatea competentă va putea să interzică, să limiteze sau să autorizeze condiţionat evenimentul.

5. Cine trebuie să stea în carantină la domiciliu și pe ce durată?
În timpul carantinei nu este permisă părăsirea locuinței, nici măcar pentru plimbarea câinelui, la cumpărături, sau pentru o plimbare. De asemenea, nu este admis să primiți vizitatori. Nu uitați: această măsură servește protecției familiei dumneavoastră, a vecinilor şi a tuturor celor din jur. Încălcarea regulilor de carantină poate fi sancționată cu amendă!
Persoanele infectate: De îndată ce ați primit un rezultat pozitiv la test, trebuie să intrați în carantină. Carantina se termină cel mai devreme după o perioadă de 14 zile şi doar, dacă nu ați prezentat simptome timp de 48 de ore, puteți prezenta un test COVID negativ, și cu acordul medicului dumneavoastră.

Contacți: Îndată ce aflați că ați intrat în contact cu o persoană infectată, trebuie să intrați în carantină. Trebuie să rămâneți în carantină până în a 15-a zi de la ultimul contact cu acea persoană. Puteți, totuși, să petreceți un timp scurt pe balcon sau pe terasă, ori în grădina proprie.

Sunt exceptaţi de la carantină, ca persoane de contact, persoanele complet vaccinate, sau cele care au trecut prin boala COVID-19 cu simptome. Protecţia completă prin vaccinare apare începând din ziua a 15-a după ultima doză de vaccin.

Aparținătorii din aceeași gospodărie ai unei persoane de contact asimptomatice nu trebuie să intre în carantină. Dacă apar simptome sau primiți un rezultat pozitiv la testare, lucrurile se schimbă. Atunci membrii gospodăriei devin ei înșiși contacți direcți.

Pentru toate detaliile, inclusiv privind obligațiile dvs. pe perioada carantinei, vă rugăm să contactați Oficiului de Sănătate Publică (Gesundheitsamt) la 0421-36115113 sau prin e-mail la office@gesundheitsamt.bremen.de.


6. Ce trebuie să am în vedere când mă reîntorc dintr-o călătorie?
Obligația de înregistrare:
Cine se întoarce cu avionul dintr-o zonă de incidență crescută sau o zonă cu variante de virus, trebuie să se înregistreze înainte de intrare pe portalul de imigrare (digitale Einreiseanmeldung).

Sunt exceptate de la această obligație, între altele, persoanele care au tranzitat, fără oprire, o zonă de risc crescut sau o zonă cu variante de virus, ori fac naveta în interes personal printr-o astfel de zonă.

Persoanele de peste 12 ani care în ultimele 10 zile dinaintea intrării s-au aflat într-o zonă cu variante de virus, vor trebui să prezinte la intrare în țară dovada testării. Prezentarea dovezii de vaccinare nu este suficientă.

Obligația de carantinare:
Persoanele care în ultimele 10 zile dinaintea intrării s-au aflat într-o zonă de risc crescut vor trebui să intre, imediat după intrare, în carantină timp de 10 zile. În cazul apariției de simptome trebuie informată autoritatea competentă.

Durata carantinei poate fi scurtată dacă se transmite o dovadă de vaccinare, recuperare sau un test negativ.
Testul poate fi efectuat cel mai devreme la 5 zile de la intrare.
Copiii mai mici de 12 ani pot ieși din carantină după cinci zile.
Carantina poate fi întreruptă pentru drumul la centrul de testare. Dacă rezultatul testului este negativ, puteți ieși din carantină.

Sunt exceptate de la această obligație, între altele, persoanele care au tranzitat, fără oprire, o zonă de risc crescut sau o zonă cu variante de virus, ori fac naveta în interes personal printr-o astfel de zonă.

Persoanele care în ultimele 10 zile dinaintea intrării s-au aflat într-o zonă cu variante de virus vor trebui să intre, imediat după intrare, în carantină timp de 14 zile.
Şi în acest caz, carantina poate fi scurtată în condițiile menționate mai sus, dacă zona tranzitată a fost reclasificată după data intrării şi înainte de încheierea carantinei ca zonă de incidență crescută, sau dacă sunteți complet vaccinat/ă cu un vaccin care, în mod dovedit, oferă protecție împotriva variantei virusului.

Carantina se încheie înainte de termenul menționat, dacă se suspendă clasificarea zonei respective de zonă cu risc crescut sau zonă cu variantă de virus.

Pentru alte excepții şi informații consultați www.gesundheitsamt.bremen.de. Pentru informații cu privire la încadrarea regiunilor în zone de risc crescut sau zone cu variante de virus, accesați www.rki.de.

Mai multe informații despre acest subiect găsiți pe pagina web a Ministerului Federal al Sănătății aici, şi pe cea a Senatorului pentru Sănătate aici.


7. Ce se întâmplă dacă nu respect aceste măsuri?
Încălcările pot fi sancționate prin amenzi simple, prin amenzi penale sau pedeapsă privativă de libertate de până la doi, respectiv până la cinci ani.
În caz de nerespectare sau încălcare a ordonanței, există posibilitatea unei constrângeri directe (în conformitate cu § 11 și următoarele din legea landului Bremen privind constrângerea administrativă). Asta înseamnă, că oaspeții/participanții pot fi dați afară din locație, iar locația sau localul pot fi închise.

Catalogul amenzilor îl găsiți aici.


8. Unde pot găsi ordonanța?
Ordonanța actuală o puteți găsi aici. Vă atragem atenția că la adresa www.gesetzblatt.bremen.de sunt publicate şi ordonanțe de modificare ale acesteia. Versiunea actuală, împreună cu istoricul tuturor modificărilor, o găsiți, de altfel, pe portalul de transparență, aici:


9. Cine are dreptul la despăgubiri conform § 56 IfSG?
Au dreptul la despăgubiri în special următoarele grupuri de persoane:

  • persoanele infectate cu coronavirus (dacă nu a existat concediu medical)
  • Persoanele de contact
  • Tutorii legali care nu își pot exercita profesia din cauza faptului că școlile sau grădinițele au fost închise temporar în urma decizii unor autorități.

Ordonanța în limbaj simplu

Reglementările juridice sunt disponibile în format PDF pentru descărcare într-o versiune de limbaj simplu.

Schematische Darstellung eines Virus

Catalogul amenzilor

În cazul nerespectării legislației în vigoare pentru tratarea virusului corona se aplică amenzi. Aceste penalități sunt enumerate în catalogul amenzilor.

Das könnte euch auch interessieren

Mit Seife eingeseifte Hände neben einem laufenden Wasserhahn

Coronavirus

Infos und Links zur aktuellen Lage in Bremen

Quelle: Adobe Stock / 手洗い

Zeichnung von einer älteren Frau in Begleitung bei einem Arzt.

Gesundheit

Ärzte, Apotheken, Krankenhäuser, Not-Dienste

Quelle: Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung Bremen e.V.

social media