Logo Bremen Erleben!

FAQ: Pytania i odpowiedzi na temat Koronawirusa

Schematische Darstellung eines Virus
Tutaj znajdziesz zrozumiale odpowiedzi na czesto zadawane pytania dotyczace sie obejsciem Koronawirusem w Bremen.

Quelle: WFB GmbH - DGL

Jaki poziom ostrzegawczy (Warnstufe) obowiązuje aktualnie w Bremie (Bremen)?

Pytania & Odpowiedzi

1 października 2021 r. wszedł w życie nowy plan stopniowego wdrażania działań w celu ochrony przed koronawirusem. Od tego czasu decydującym wskaźnikiem będzie liczba osób cierpiących na koronawirusa przyjmowanych do szpitali. Tak zwany 7-dniowy wskaźnik hospitalizacji mierzy, ilu pacjentów z koronawirusem na 100.000 mieszkańców zostało przyjętych do szpitali w ciągu siedmiu dni. Od 10 stycznia wszedł w życie następny poziom ostrzegawczy (Warnstufe), poziom 4.

Obowiązuje pięć poziomów ostrzegawczych: 0, 1, 2, 3 i 4. Określają one, jakie środki stosuje się, aby poradzić sobie z pandemią.

Poziom 0 – (częstość hospitalizacji (H) od 0 do 1,5): Zalecana jest minimalna odległość, a także zwykłe zasady higieny i wentylacji. Ponadto maskę medyczną należy nosić– nawiasem mówiąc na wszystkich czterech poziomach – w handlu detalicznym oraz w autobusach i pociągach. Obiekty i imprezy muszą zachowywać koncepcje higieny i ochrony, a w zamkniętych pomieszczeniach musi być prowadzona lista nazwisk.

Poziom 1 – (H częstość występowania 1,5 do 3): zastosowanie mają miary poziomu 0 i dodatkowo: wszędzie tam, gdzie jest ruch publiczny, zasada 3G ma zastosowanie w pomieszczeniach zamkniętych. Oznacza to, że osoby zaszczepione, rekonwalescenci lub osoby przetestowane mogą uczestniczyć w okolicznościach i imprezach takich jak jeść w restauracjach, odwiedzać teatr lub klub – bez maksymalnej liczby odwiedzających i zasad odległości, a także bez obowiązku noszenia masek.

Poziom 2 – (H częstość występowania od 3 do 6): zastosowanie mają środki poziomu 0, a ponadto wszędzie tam, gdzie jest ruch publiczny ważna jest dla pomieszczeń zasada 2G. Wtedy dostęp jest możliwy tylko dla zaszczepionych i rekonwalescentów, bez maksymalnej liczby odwiedzających i zasad odległości, a także bez obowiązku noszenia masek. W tym przypadku dzieci i młodzież w wieku poniżej 16 lat bez dodatkowych warunków, a młodzież od 16 lat, gdy może wylegitymować się zaświadczeniem szkolnym (Schulbescheinigung), a także osoby, które nie mogą być zaszczepione ze względów zdrowotnych, są zwolnione z zasady 2G. Muszą oni przedstawić zaświadczenie lekarskie. Poza tym musi być zachowany minimalny odstęp w obrębie poza własnym mieszkaniem. Również w innych pomieszczeniach obowiązuje zasada noszenia masek.

Poziom 3 – (H częstość występowania powyżej 6): zastosowanie mają środki poziomu 2. Poza tym w klubach, barach, dyskotekach i halach obowiązują reguły 2G+.

Poziom 4 – (częstość występowania hospitalizacji powyżej 6): zastosowanie mają środki poziomu 3. Poza tym obowiązują zasady 2G+ wszędzie tam, gdzie przedtem miało zastosowanie 2G albo 3G, czyli w zakładach gastronomicznych, w ośrodkach kultury takich jak teatr czy kino. W urzędach jest wstęp tylko dla osób zaszczepionych, ozdrowieńców i przetestowanych (3G).

Dzieci i młodzież poniżej 18 lat są zwolnione z reguły 2G+. Zwolnione z testowania są również osoby w pierwszych trzech miesiącach po pełnym zaszczepieniu. Osoby ze szczepieniem przypominającym tzw. Boosterimpfung, oraz osoby, które w ciągu ostatnich trzech miesięcy mogą udowodnić infekcję koronawirusem, albo te, które otrzymały po infekcji szczepienie przypominające nie starsze aniżeli 3 miesiące.


1. Jaki poziom ostrzegawczy (Warnstufe) obowiązuje aktualnie w Bremie (Bremen)?
www.inneres.bremen.de/corona-die-haeufigsten-fragen-und-antworten-23460

2. Czy mam zredukować moje kontakty - co jest jeszcze dozwolone?
Musimy zapobiec szybkiemu rozprzestrzenianiu się wariantu Omikron koronawirusa. Dlatego należy zredukować kontakty. Dotyczy to osób niezaszczepionych (Ungeimpfte) jak i zaszczepionych (Geimpfte) oraz ozdrowieńców (Genesene).

Prywatne spotkania ograniczone są maksymalnie do 10 osób. Dotyczy to zarówno pomieszczeń jak i obszaru zewnętrznego; I to osób niezaszczepionych (Ungeimpfte) jak i zaszczepionych (Geimpfte) oraz uzdrowionych (Genesene). Dzieci poniżej 14 lat nie są w to wliczane. W wypadku, gdy w gronie tym znajduje się chociaż jedna niezaszczepiona osoba, reguły są – tak jak do tej pory - bardziej surowe. W tym wypadku możliwe jest spotkanie osób z jednego gospodarstwa domowego i najwyżej jeszcze dwu osób.


3. Co oznacza 3G lub 2G? oraz 2G plus 2G+?
3G to są osoby zaszczepione, ozdrowieńcy i przetestowani. 2G to są zaszczepieni i ozdrowieńcy.
Przy 2G+ wymagany jest również dowód negatywnego wyniku testu. Dzieci i młodzież są zwolnione z zasady 2G+.

4. Co oznacza wskaźnik hospitalizacji (Hospitalisierungs-Inzidenz)?
Obowiązujący stopień zagrożenia zależy w dużej mierze od tego, ile osób chorych na koronawirusa jest leczonych w klinikach. Ten tzw. 7-dniowy wskaźnik hospitalizacji określa, ile pacjentów i pacjentek chorych na koronawirusa zostało przyjętych do szpitali w ciągu 7 dni w przeliczeniu na 100.000 mieszkańców.

5. Co służy jako dowód testowania (Testnachweis)
Dowodem testowania jest zarówno negatywny szybki test wykonany w centrum testowania albo negatywny test PCR. Szybki test nie może być starszy aniżeli 24 godziny a test PCR nie może być starszy aniżeli 48 godzin. Szybkie testy przeprowadzane w zakładach pracy są również honorowane. Poza tym mogą być przeprowadzane testy pod nadzorem upoważnionych osób po wejściu do określonych instytucji. Test taki ma jednak ważność tylko w tej instytucji. Na jego podstawie nie można wystawić świadectwa (Zertifikat).

6. Jestem zaszczepiony lub mam za sobą zakażenie koronawirusem – czy muszę jeszcze przy 2G przedstawić dowód testu?
Osoby z pełnym szczepieniem, które nie jest starsze aniżeli trzy miesiące, albo osoby ze nie potrzebują testu. Dotyczy to również ozdrowieńców, którzy przeszli infekcję nie wczśniej jak przed trzema miesiącami. Ozdrowieńcy z szczepieniem podtrzymującym (Boosterimpfung) nie muszą przedstawiać dowód testu w pierwszych trzech miesiącach po szczepieniu odświeżającym/opodtrzymującym.

7. Czy dzieci w wieku poniżej 16 lat muszą okazać dowód testowania?
Dzieci w wieku poniżej 16 lat nie muszą okazywać dowodu testowania, ponieważ i tak są regularnie testowane w szkole lub do szkoły. Dla młodych ludzi w wieku powyżej 16 lat, którzy nadal chodzą do szkoły i tam są testowane lub albo w tym celu regularnie się testują, wystarczy legitymacja szkolna.
Specjalne wymagania w czasie ferii szkolnych: ponieważ uczniowie i uczennice w tym czasie nie są testowani regularnie w szkołach, muszą przy korzystaniu z tramwajów i autobusów wykazać się negatywnym testem albo udowadniać, że są zaszczepieni albo ozdrowieni. Dotyczy to dzieci i młodzieży od 6 lat.

8. Czy zasady 2G (2G Regelung) obowiązuje we wszystkich sklepach, lokalach i in. instytucjach?
Tak, zasady 2G obowiązują w handlu detalicznym. Wyłączone z tej reguły są sklepy z artykułami codziennego użytku takich jak supermarkety, apteki, drogerie. Wyjątki są możliwe dla tych, którzy nie podlegają ogólnemu zaleceniu szczepienia, dla tych, którzy z powodów zdrowotnych nie mogą być szczepieni. Osoby te muszą w tym wypadku przedłożyć ważny test. Wyjątek stanowią dzieci i młodzież.

9. Co oznaczają tasiemki na nadgarstku (ręce) dla handlu detalicznego?
Aby ułatwić klientom kontrole wejściowe do sklepów, instytucji oraz uniknąć kilkakrotnych kontroli, wprowadzono tasiemki, które należy nosić na nadgarstku. Akceptuje się dwie różne taśiemki „BBG Gastronomie? ABER SICHER! 2GCheck” oraz „Bremen erleben-2G-Check”. Z tymi tasiemkami na nadgarstku (ręce) mają klientki i klienci dostęp do wszystkich instytucji w Bremie, w których wymagany jest reguła/Check 2G (np. handel detaliczny, fryzjerzy, i inne obszary, gdzie jest wymagane 2G.) Także w komunikacji podmiejskiej (ÖPNV), gdzie ma zastosowanie 3G można używać te tasiemki.


10. Gdzie jest ważne 2G+
Od poziomu ostrzegawczego 4 (Warnstufe 4) reguła 2G+ obowiązuje w usługach z bliskim kontaktem, przy sporcie w pomieszczeniach zamkniętych, w hotelach przy przyjeździe i dwa razy w tygodniu w czasie wielodniowego pobytu. Zwolnione z przedstawienia testu są osoby w pierwszych trzech miesiącach po drugim szczepieniu i wszystkie osoby ze szczepieniem podtrzymującym/odświeżającym (Boosterimpfung).
Zwolnione z 2G+ są również ozdrowieńcy, których infekcja nie jest starsza aniżeli trzy miesiące jak i dzieci i młodzież poniżej 18 lat.

11. Czy kluby i dyskoteki są jeszcze otwarte?
W Bremie kluby i dyskoteki są zamknięte już od 24 grudnia 2021.

12. Gdzie muszę nosić maskę?
W autobusach, tramwajach, pociągach, przy zakupach w supermarketach jak i sklepach detalicznych, noszenie maseczki medycznej jest obowiązkowe. Od 1 stycznia 2022 należy w autobusach i tramwajach obowiązkowo nosić maskę typu FFP2. Od 10 stycznia 2022 ustalono poziom 4 (Warnstufe 4) i w związku z tym noszenie masek FFP2 jest obowiązkowe również w handlu detalicznym. Od 24 stycznia 2022 w wypadku ustalonego poziomu 4, obowiązuje noszenie masek FFP2 również w sklepach artykułów codziennego użytku jak i w supermarketach, piekarniach, drogeriach,aptekach i. in.
Dzieciom od 6 do 15 roku życia wystarczy maseczka tekstylna pokrywająca usta i nos. Zwolnione z tego obowiązku są dzieci poniżej 6 lat oraz osoby, dla których ze względów zdrowotnych nie jest uzasadnione noszenie osłony ust i nosa. Wyjątki dotyczą również osób niesłyszących i niedosłyszących oraz osób, które się z nimi komunikują, a także osób im towarzyszących. Pomocne jest posiadanie przy sobie odpowiedniego dokumentu, aby uniknąć zapytań lub dyskusji w konkretnej sytuacji.
Obowiązek noszenia maski dotyczy od zaraz również uczennic i uczniów wszystkich roczników.
Każdy, kto odmawia noszenia medycznej maski na twarz w tych obszarach, musi liczyć się z grzywną w wysokości co najmniej 50 EUR.

13. Czy muszę zarejestrować się w restauracji lub w knajpie?
Tak, w każdym przypadku. We wnętrzach restauracji należy pozostawić imię i nazwisko oraz dane kontaktowe za pośrednictwem aplikacji (App) lub wprowadzić na listę nazwisk. Na zewnątrz nie jest konieczna rejestracja.

14. Kto i jak długo musi pozostać w kwarantannie domowej?
Podczas kwarantanny nie wolno wychodzić z domu lub mieszkania, nawet z psem, na zakupy lub spacery. Nie można również przyjmować gości. Nie wolno zapomnieć: środek ten służy ochronie twojej rodziny, sąsiadów i wszystkich innych wokół ciebie. Naruszenie zasad kwarantanny może być karane grzywnami!

Osoby zainfekowane: w momencie otrzymania pozytywnego testu należy udać się na kwarantannę. Kończy się ona najwcześniej po 14 dniach i to o ile przez 48 godzin nie było żadnych symptomów, przedłożony będzie negatywny test oraz zgoda lekarza.

Osoby przetestowane: Osoby, otrzymujące pozytywny wynik tzw. szybkiego testu antygenowego (Antigen-Schnelltest) również muszą udać się na 14 dni na kwarantannę. Gdy jednak nastąpny test PCR daje wynik negatywny nie muszą pozostać dalej w kwarantannie.
Osoby kontaktowe: W wypadku, gdy ta osoba dowie się o kontakcie z zarażoną osobą musi udać się na kwarantannę. Musi pozostać w kwarantannie do 10 dnia po ostatnim kontakcie z tą osobą. Można jednak przebywać na krótko na balkonie, tarasie lub w przydomowym ogrodzie. Od 5 dnia możesz wziąć udział w teście PCR. Jeśli jest to negatywne, możesz opuścić kwarantannę. Od 7 dnia można wykonać szybki test antygenowy. Jeśli jest to negatywne, można również opuścić kwarantannę.
Z kwarantanny jako osoba kontaktowa wyłączone są osoby, które są w pełni zaszczepione lub przeszły chorobę na koronawirusa z objawami. Pełna ochrona przed szczepieniem istnieje od 15 dnia po ostatecznym szczepieniu.

Osoby ze wspólnego gospodarstwa domowego z bezobjawową osobą kontaktową nie muszą być poddawane kwarantannie. Jeśli wystąpią objawy lub jeśli wynik testu jest pozytywny, zmienia się to. Osoby ze wspólnego gospodarstwa domowego stają się wtedy osobą kontaktową.

W celu uzyskania wszystkich szczegółów, w tym obowiązków podczas kwarantanny, prosimy o kontakt z Departamentem Zdrowia, telefonicznie pod numerem 0421 361 15 113 lub mailowo na office@gesundheitsamt.bremen.de

15. Jestem w pełni zaszczepiony. Czy nadal muszę poddawać się kwarantannie?
Jeśli jesteś osobą kontaktową, nie musisz poddawać się kwarantannie, jeśli jesteś w pełni zaszczepiony lub przeszedłeś chorobę koronową z objawami.
Obojętnie, czy jesteś zaszczepiony lub nie: jeśli twój szybki test lub test PCR jest pozytywny, zdecydowanie musisz poddać się kwarantannie.


16. Co muszę uwzględnić, jak wracam z podróży?
Obowiązek zameldowania:
Kto w ciągu ostatnich dziesięciu dni przed wjazdem znajdował się na terenie wysokiego ryzyka albo przebywał na terenie wariantów wirusa musi zameldować się przed wjazdem na portalu Einreiseportal (digitale Einreiseanmeldung).

Nie dotyczy to np. osób, które bez przerwy przeleciały przez obszar wysokiego ryzyka lub obszar z innymi wariantami wirusa albo z powodów zawodowych znajdują się w podróży.
Obowiązek udokumentowania: przybywające do Bremy osoby od 12 roku życia muszą się przed wyjazdem przetestować i przedstawić negatywny test przewoźnikowi np. linii lotniczej. Również w ramach kontroli przy wjeździe do Niemiec dowód taki może być wymagany przez Policję. Zaszczepieni i ozdrowieńcy powinni mieć odpowiednie zaświadczenie przy sobie przy wjeździe.

Kto ma co najmniej 12 lat i przed przyjazdem do Bremy i przebywał na terenie wystąpienia (innych) wariantów koronawirusa (Virusvariantengebiet) musi w każdym wypadku posiadać aktualny udowodniony wynik testu. Nie wystarczy w tym wypadku dowód zaszczepienia albo wyzdrowienia.
Obowiązek kwarantanny:
Osoby, które przebywały w ciągu ostatnich dziesięciu dni na terenie wysokiego ryzyka zarażenia (Hochrisikogebiet), musi natychmiast po przyjeździe udać się w na kwarantannę na 10 dni. Przy wystąpieniu symptomów choroby należy poinformować właściwy urząd.
Okres trwania kwarantanny może być skrócony negatywnym testem albo zaświadczeniem o wyzdrowieniu.
Poddać się testowi na koronawirusa można dopiero 5 dni po przyjeździe. Kwarantanna dla dzieci poniżej 12 lat kończy się już po pięciu dniach.
Na drogę do centrum testowego można opuścić kwarantannę. W wypadku negatywnego wyniku testu (nie ma infekcji) można opuścić kwarantannę.
Nie dotyczy to osób, które jadą przez obszar ryzyka bez zatrzymywania się oraz tych, którzy dojeżdżają do pracy.
Osoby, które w ciągu ostatnich dziesięciu dni przed wjazdem przebywały na terenach wystąpienia (innych) wariantów koronawirusa (Virusvariantengebiet) muszą po powrocie udać się bezpośrednio na 14-dniową kwarantannę. Kwarantanna ta może być skrócona, jeśli teren ten po przyjeździe i przed zakończeniem okresu kwarantanny został zakwalifikowany jedynie jako teren wysokiego ryzyka (Hochinzidenzgebiet), albo gdy osoba ta jest kompletnie zaszczepiona szczepionką, która chroni przed odpowiednim wariantem koronawirusa.

Kwarantanna kończy się przed upływem ww. okresów, gdy zaszeregowanie tych obszarów jako tereny wysokiego ryzyka zarażenia (Hochrisikogebiet) albo tereny wystąpienia (innych) wariantów koronawirusa (Virusvariantengebiet) zostanie zniesione.
Dalsze wyjątki i informacje na ten temat można znaleźć na stronie internetowej www. gesundheitsamt.bremen.de. Informacje nt. obszarów/terenów wysokiego ryzyka zarażenia koronawirusem albo obszarów/terenów wystąpienia (innych) wariantów koronawirusa można zasięgnąć pod: www.rki.de.
Dalsze informacje na ten temat można znaleźć na stronie internetowej Federalnego Ministerstwa Zdrowia tutaj oraz Pani Senator ds. Zdrowia tutaj.


17. Gdzie można znaleźć informacje nt. reguł dot. koronawirusa w szkołach?
Informacje dot. szkół i przedszkoli i żłobków (KITAS) można znaleźć tutaj.

18. Kto jest uprawniony do odszkodowania zgodnie z §§ 56 IfSG ) Niemiecka Ustawa o Prewencji i Walki z Infekcją) ?
W szczególności następujące grupy osób są uprawnione do odszkodowania

  • osoby zarażone koronawirusem (jeżeli nie było zwolnienia lekarskiego)
  • osoby kontaktowe;
  • osoby posiadające prawo do opieki rodzinnej, które nie mogą wykonywać swych zawodów, bo szkoły lub przedszkola zostały czasowo zamknięte na mocy zarządzeń władz.


19. Nie jestem zaszczepiony. Czy mimo to przysługuje mi odszkodowanie?
Każdy, kto dobrowolnie zdecyduje się nie szczepić, a następnie musi przejść kwarantannę i nie może pracować, nie będzie już uprawniony do odszkodowania za utratę zarobków od
1.12.2021 r. To samo dotyczy sytuacji, gdy osoba odbyła "podróż, którą można uniknąć" do obszaru zagrożonego koronawirusem z dużą liczbą zakażeń za granicą, a następnie musi poddać się kwarantannie po powrocie.


20. Czy płatności są teraz również anulowane w przypadku infekcji?
Nie. Nadal istnieje ciągła wypłata wynagrodzeń w przypadku choroby.

21. Co się stanie, jeśli nie zastosuję się do rozporządzeń?
Naruszenia mogą być karane grzywnami, karami pieniężnymi lub karą pozbawienia wolności do dwóch lub do pięciu lat.
W przypadku nieprzestrzegania lub naruszenia rozporządzenia możliwe jest zastosowanie przymusu bezpośredniego (zgodnie z § 11 ff bremeńskiego aktu o egzekucji administracyjnej). Oznacza to, że goście / uczestnicy mogą zostać wydaleni z miejsca, a lokal albo zakład może zostać zamknięty.
Katalog kar można znaleźć tutaj.

22. Czy rozporządzenie ma również zastosowanie do demonstracji?
Z ograniczeń wyłączone są zgromadzenia publiczne lub niepubliczne zgodnie z art. 8 GG. O ile nie jest to pilne lub spontaniczne spotkanie, należy o tym powiadomić właściwy organ zgromadzenia telefonicznie, pisemnie lub pocztą elektroniczną co najmniej 48 godzin przed ich ogłoszeniem. Właściwy organ może zakazać, ograniczyć lub nałożyć warunki na zgromadzenie.

23. Gdzie znajdę te rozporządzenia prawne?
Aktualne regulacje prawne można znaleźć tu. Proszę mieć na uwadze, że zmienione rozporządzenia można znaleźć pod linkiem www.gesetzblatt.bremen.de . Aktualne wydanie rozporządzenia włącznie ze wszystkimi zmianami można również znaleźć na naszym portalu obywatelskim tutaj.

Regulacja prawa w prostym jezyku

Regulacja prawa jest dostepna do pobrania w formacie PDF w wariancie w prostym jezyku.

Schematische Darstellung eines Virus

Katalog grzywien

Moze zostac nalozona grzywna za naruszenie obowiazujacych przepisow dotyczacych postepowanie z Koronawirusem. Kary te sa wymienione w katalogu kar pienieznych.

Das könnte euch auch interessieren

Mit Seife eingeseifte Hände neben einem laufenden Wasserhahn

Coronavirus

Infos und Links zur aktuellen Lage in Bremen

Quelle: Adobe Stock / 手洗い

Zeichnung von einer älteren Frau in Begleitung bei einem Arzt.

Gesundheit

Ärzte, Apotheken, Krankenhäuser, Not-Dienste

Quelle: Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung Bremen e.V.

social media