Logo Bremen Erleben!

FAQ: Pytania i odpowiedzi na temat Koronawirusa

Schematische Darstellung eines Virus
Tutaj znajdziesz zrozumiale odpowiedzi na czesto zadawane pytania dotyczace sie obejsciem Koronawirusem w Bremen.

Quelle: WFB GmbH - DGL

Pytania & Odpowiedzi

Wzrasta pragnienie powrotu do zwykłej normalności - jednak pandemia jeszcze się nie skończyła. Aktualnie nadal rośnie codziennie liczba zachorowań. Jest to niepokojące i zmusza nas do zastosowania nowych środków zapobiegających. Celem jest zatrzymanie wzrostu zachorowań, aby jak najszybciej osiągnąć stan przed krytyczną wartością progową.

Należy nadal zachować czujność, rozsądek i rozwagę; zachować minimalny dystans i zasady higieny oraz zakładać nakrycie ust i nosa, aby również chronić innych.

1. Czy w Bremie (Bremen) jest obowiązkowa maska zakrywająca usta i nos?
Tak. Przy korzystaniu z transportu publicznego i podczas zakupów obowiązkowe jest noszenie maski zakrywającej usta i nos. Wyłączone z obowiązku są dzieci poniżej 6 roku życia oraz osoby, które nie mogą zasłaniać ust i nosa z powodów zdrowotnych. W tym wypadku byłoby pomocnym noszenie przy sobie odpowiedniego zaświadczenia, aby uniknąć zapytań i dyskusji w konkretnych sytuacjach.

Noszenie maseczek zakrywających usta i nos obowiązuje również:

 • w poczekalniach, wiatach BSAG (komunikacji miejskiej) jak i na wyraźnie zaznaczonych peronach i przystankach jak np. Domsheide, przed dworcem głównym, Wilhelm-Kaisenbrücke
 • na placu przed dworcem
 • na rynkach i straganach
 • wewnątrz budynków służby publicznej i w urzędach

W wypadku nienoszenia masek w wymienionych wyżej punktach należy liczyć się z karą w wysokości 50,- Euro.

Obowiązek ten może być rozszerzony również na inne miejsca publiczne mianowicie na te, na których nie można zachować minimalnego odstępu np. w strefach dla pieszych, na obszarze wokół Sielwall i na Schlachte. Proszę zwracać uwagę na wskazówki w gazetach codziennych w radio i telewizji lokalnej.

2. Czy muszę w restauracji albo w lokalu zostawić dane adresowe?
Tak, to jest obowiązkowe. Gospodarze lokalu są zobowiązani do zadbania o to, aby goście przebywający w zamkniętych pomieszczeniach wpisywali się na listę obecności. Ma to ogromne znaczenie, aby w wypadku zainfekowania się pracowników lokalu lub gości można było przeprowadzić prześledzenie kontaktów. W wypadku, gdy gospodarze stwierdzą, że któryś z gości nie wpisał się na listę lub podał fałszywe dane, należy odmówić mu obsługi. Gospodarze są zobowiązani do wyproszenia gościa albo do wpisania prawdziwych danych. Od 08.10.20 grozi gościom kara w wysokości do 100,- Euro. Gospodarzom lokalu, którzy nieprawidłowo prowadzą listy gości grozi kara do 2500,- Euro.

3. Czy to prawda, że sprzedaż piwa na wynos jest zabroniona?
Tak, to prawda. Od 12 października 2020 r. od godz. 23:00 do 6:00 nie wolno w kioskach, barach, supermarketach, stacjach benzynowych i w lokalach sprzedawać alkoholu na wynos. Zakaz ten dotyczy obszaru całego miasta.

Uwaga: zgodnie z ogólnym rozporządzeniem, zabronionym jest długotrwałe przebywanie na otwartych placach oraz przesiadywanie na ławkach w celu konsumowania alkoholu co może w negatywny sposób wpływać na innych.

4. Czy obowiązuje godzina policyjna/cisza nocna (Sperrstunde)?
Tak, zakłady gastronomiczne jak i knajpy i restauracje mogą być czynne tylko w godzinach od 6:00 do 23:00.

5. Planuję uroczystość u siebie w domu. Co muszę uwzględnić?
Zaleca się o ograniczenie wizyt prywatnych w mieszkaniach. Prosimy o agitowanie w środowisku przyjaciół, znajomych i własnej rodziny o stosowanie się do ograniczenia wizyt.

6. Jakie wydarzenia/imprezy są dozwolone?
Na weselach, uroczystościach pogrzebowych, urodzinach itp. w pomieszczeniach publicznych lub wynajętych (wlicza się w to również tarasy, podwórka wewnętrzne i inne) nie może brać udziału więcej jak 25 gości. W razie spożywania są napoi alkoholowych dopuszczalna jest maksymalnie liczba 10 osób. To ograniczenie jest ważne do momentu, gdy codzienna liczba zachorowań będzie stale na poziomie poniżej 50 na 100.000 mieszkańców. (Inzidenzwert)

W teatrach, na koncertach odczytach ważnym jest ograniczenie uczestników do 100 osób. W wypadku, gdy będzie konsumowany alkohol należy liczbę uczestników ograniczyć do 10 osób.

Organizatorzy muszą zapewnić prowadzenie listy uczestników. Ważne to jest do zwalczania pandemii, gdyby w razie infekcji trzeba było prześledzić kontakty. Organizatorka lub organizator muszą przedstawić koncept, z którego wynika, że zapewnia się zachowanie minimalnego 1,5 m odstępu między uczestnikami oraz odpowiednią higienę rąk. Koncept ten musi być dostępny do przedłożenia na żądanie.

Wielkie wydarzenia i imprezy z ilością ponad 1000 osób jak np. festiwale ludowe, duże imprezy sportowe z udziałem widzów, duże koncerty, festiwale, festiwale uliczne, festiwale wina, imprezy strzeleckie lub festyny są zabronione co najmniej do 31. grudnia 2020 r.

W odróżnieniu od tego mogą być zezwolone, bez względu na ilość uczestników targi, kongresy, konferencje, wystawy komercyjne, targi specjalistyczne i inne podobne wydarzenia. Należy w tym wypadku imprezę zgłosić w Urzędzie Regulacyjnym (Ordnungsamt) oraz przedstawić odpowiedni koncept ochronny i higieniczny oraz listę uczestników.

7. Z kim można się spotykać?
Od 12.10.20 może spotykać się w 5 osób z różnych gospodarstw. Również osoby z dwóch gospodarstw domowych, jak i członkowie rodziny (małżonka lub małżonek, partnerka lub partner życiowy, partnerka lub partner związków podobnych do małżeństwa jak i ich dzieci (rodziny patchwork), krewni pierwszego stopnia jak i rodzeństwo i dzieci rodzeństwa) mogą się spotykać. Nadal ważne jest, aby w miarę możliwości zachować minimalną odległość 1,5 metra do innych osób.

Ale i w tym przypadku ważny jest apel: należy zachować ostrożność i ograniczać kontakt z innymi ludźmi do tego, co jest konieczne, aby zminimalizować ryzyko infekcji w jak największym stopniu. Każda wizyta wiąże się z ponownym ryzykiem zakażenia siebie i innych, nawet jeśli nadal nie ma objawów. Należy chronić osoby starsze i te, które należą do grupy ryzyka. Sam fakt, że się jest rodziną nie chroni nikogo przed infekcją.

8. Wyjeżdżam za granicę. Co muszę uwzględnić?
15.10.20 nastąpią zmiany w dotychczasowym regulaminie. Szczególnie ważnym dla podróżujących jest poinformowanie się przed powrotem do Niemiec, jakie przepisy obowiązują.

Rząd Federalny Niemiec sprawdza nieustannie jakie kraje należy zakwalifikować do krajów z obszaru ryzyka. Obszary ryzyka mogą znajdować się również na terenie Unii Europejskiej. Przegląd obecnych obszarów ryzyka- w tym i Turcji- znajdziecie na stronie internetowej Instytutu Roberta Kocha (Robert-Koch-Institut) tutaj. Proszę dokładnie się poinformować przed wyjazdem i bezpośrednio przy powrocie.

Osoby, które przed przyjazdem do Bremy znajdowały się w ciągu ostatnich 14 dni na obszarach ryzyka, muszą po powrocie natychmiast i bezpośrednio udać się na kwarantannę. Osoby te również zobowiązane są zgłosić się w Ordnungsamt Bremen (infektionsschutz@ordnungsamt.bremen.de) lub w Gesundheitsamt Bremerhaven (0471/5902281). W przeciwnym wypadku zostaną nałożone kary grzywny.

Wyjątki od kwarantanny są możliwe u osób, które posiadają negatywny wynik testu (w języku niemieckim lub angielskim), który nie jest starszy aniżeli 48 godzin. O wyjątkach decydują urzędu ds. zdrowia (Gesundheitsamt).

9. Czy istnieje możliwość odwiedzenia babci, dziadka, rodziców i innych bliskich w domach starców, domach opieki czy hospicjum?
Zaleca się uprzednie skontaktowanie z odpowiednią placówką, aby dowiedzieć się jakie są aktualne reguły odwiedzin.

10. Które obiekty nie mogą być otwarte dla publiczności?

 • Kluby, dyskoteki, sale festiwalowe i podobne obiekty zostaną w dalszym ciągu zamknięte
 • Od 15.9. będą stopniowo czynne miejsca prostytucji przy zachowaniu ostrych wymogów higieny.

11. Czy otwarte są kina i teatry?
Otwarte mogą być kina, teatry, opery i sale/domy koncertowe ze stałymi miejscami siedzącymi. Obowiązują i tutaj pewne zasady/reguły: dopuszcza się maksymalnie 100 osób w pomieszczeniach zamkniętych jak i na wolnym powietrzu. Oczywiście obowiązuje minimalny odstęp 1,5 m. widzowie muszą się wpisać w listy imienne. Obiekty te/placówki muszą wykazać się koncepcją ochrony i zasad przestrzegania higieny. W wypadku oferowania artykułów alkoholowych zezwala się na udział 10 uczestników.

12. Sklepy, muzea, biblioteki są otwarte? Czy istnieją ograniczenia?
W każdym przypadku obowiązują następujące zasady w celu zmniejszenia ryzyka zakażenia

 • noszenie okrycia na usta i nos (maski),
 • higieniczna ochrona kasjerów,
 • uwzględnienie minimalnych odstępów 1,5 m,
 • ograniczenie dostępu,
 • unikanie kolejek i tłumów (np. przez blokowanie niektórych miejsc siedzących)

13. Czy muszę przedstawić koncepcje zanim otworze swój sklep/biznes? Czy to musi być wtedy zatwierdzone?
Sprzedawcy detaliczni nie muszą przedstawić koncepcji. Należy jednak oczekiwać, że będą podlegać kontroli. Wady będą kwestionowane. Jeżeli wady nie zostaną usunięte, mogą zostać nałożone grzywny. Ostatecznie firma może zostać zamknięta.

Operatorzy centrów handlowych muszą przedstawić koncepcje higieny w urzędzie porządku publicznego (Ordnungsamt) na adres maila: infektionsschutz@ordnungsamt.bremen.de

14. Czy istnieją ograniczenia dla usługodawców i rzemieślników?
Usługi rzemieślnicze i inne przy których nie można zachować odstępu człowiek od człowieka 1,5 metra, są dozwolone, jeśli zostaną zastosowane przedsięwzięcia higieniczne, które uważa się za konieczne, aby zminimalizować niebezpieczeństwo infekcji klientki/klienta.

15. Czy mogę przyjąć gości, w moim hotelu albo apartamencie?
Goście są znowu mile widziani. Również i tu obowiązują specjalne wymagania.

16. Czy rozporządzenie prawne ma zastosowanie również do demonstracji?
Publiczne czy nie publiczne zebrania zgodnie z Art. 8 GG (konstytucji) są wyłączone z zakazu. O ile nie jest to posiedzenie pilne lub spontaniczne, należy powiadomić o fakcie właściwy organ zarządzający zebraniem telefonicznie, pisemnie lub pocztą elektroniczną co najmniej 48 godzin przed ich ogłoszeniem. Ponieważ osoby, które są chore, podejrzane o chorobę lub zakażenie, zostały w Bremie (Bremen) już zidentyfikowane, właściwe władze mogą zakazać, ograniczyć lub nałożyć dodatkowe warunki.

17. Co się stanie, jeżeli nie zastosuję się do zakazu?
Naruszenia mogą podlegać karze grzywny, pieniężnej lub pozbawienia wolności odpowiednio od dwóch do pięciu lat. W przypadku nieprzestrzegania lub naruszenia przepisów prawa, istnieje możliwość zastosowania przymusu bezpośredniego (zgodnie z §§ 11 ff z Bremische Verwaltungsvollstreckungsgesetz). Oznacza to, że goście/uczestnicy mogą zostać wydaleni z miejsca imprezy, a miejsce lub zakład mogą zostać zamknięte. Znajdziesz tu Katalog kar i mandatow.

18. Co nastąpi po upływie tego regulaminu?
Sytuacja jest stale poddawana ponownej ocenie. Senat poinformuje przed wygaśnięciem obecnego rozporządzenia, czy konieczne jest dostosowanie istniejących środków, czy też ma nastąpić ich przedłużenie w czasie. W centrum uwagi znajduje się zdrowie ludności.

19. Gdzie znajdę rozporządzenia prawne?
Aktualne regulacje prawne można znaleźć tu.

20. Kto jest uprawniony do odszkodowania zgodnie z §§ 56 IfSG ) Niemiecka Ustawa o Prewencji i Walki z Infekcją) ?
W szczególności następujące grupy osób są uprawnione do odszkodowania

 • osoby zarażone koronawirusem (jeżeli nie było zwolnienia lekarskiego)
 • osoby kontaktowe Kategorii 1;
 • osoby posiadające prawo do opieki dziennej, które nie mogą wykonywać swych zawodów, bo szkoły lub przedszkola zostały czasowo zamknięte na mocy zarządzeń władz.

Regulacja prawa w prostym jezyku

Regulacja prawa jest dostepna do pobrania w formacie PDF w wariancie w prostym jezyku.

Schematische Darstellung eines Virus

Katalog grzywien

Moze zostac nalozona grzywna za naruszenie obowiazujacych przepisow dotyczacych postepowanie z Koronawirusem. Kary te sa wymienione w katalogu kar pienieznych.

Das könnte euch auch interessieren

Mit Seife eingeseifte Hände neben einem laufenden Wasserhahn

Coronavirus

Infos und Links zur aktuellen Lage in Bremen

Quelle: Adobe Stock / 手洗い

Zeichnung von einer älteren Frau in Begleitung bei einem Arzt.

Gesundheit

Ärzte, Apotheken, Krankenhäuser, Not-Dienste

Quelle: Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung Bremen e.V.