Logo Bremen Erleben!

FAQ: Pytania i odpowiedzi na temat Koronawirusa

Schematische Darstellung eines Virus
Tutaj znajdziesz zrozumiale odpowiedzi na czesto zadawane pytania dotyczace sie obejsciem Koronawirusem w Bremen.

Quelle: WFB GmbH - DGL

Pytania & Odpowiedzi

Środki ochronne przeciwko koronawirusowi powodują ograniczenia dla całego życia publicznego. Zdajemy sobie sprawę, że prowadzi to do szeregu pytań. W związku z tym chcielibyśmy podzielić się z Państwem najczęściej stawianymi pytaniami i odpowiedziami na nie. Gdyby jednak nie na wszystkie pytania udało nam się udzielić odpowiedzi, to prosimy o kontakt poprzez infektionsschutz@ordnungsamt.bremen.de
Uwaga: poniżej przedstawione zarządzenie odnośnie koronawirusa wraz ze wszystkimi zmianami można znaleźć w Transparenzportal


Aktualnie w Bremie (Bremen) wskaźnik zachorowalności wynosi wartość powyżej 35. Dostęp do następujących instytucji dozwolony jest dla osób z pełnym szczepieniem, dla ozdrowieńców albo osób z negatywnym testem na koronawirusa (tzw. Reguła 3G):

 • Szpitale, domy starców, placówki opiekuńcze i opieki nad osobami niepełnosprawnymi
 • Zakłady gastronomiczne, kluby, dyskoteki, sale festiwalowe, kasyna, punkty przyjmowania zakładów, teatry, opery, kina, sale koncertowe, miejsca prostytucji, pojazdy do uprawiania prostytucji zgodnie z prawem ochrony prostytutek wykonujących usługi prostytucji, swinger-kluby, studia do elektrostymulacji, siłownie, baseny, baseny rozrywkowe, urządzenia sportowe, targi, kongresy, wystawy biznesowe, targi specjalne, jarmarki, pchle targi i podobne imprezy, parki rozrywki, place zabaw, hale do wspinaczek, parki wspinaczkowe i pozostałe miejsca rozrywkowe w halach zamkniętych.
 • Imprezy (wyjątek stanowią uroczystości religijne) i uroczystości w pomieszczeniach zamkniętych poza własnym mieszkaniem
 • Korzystanie z usług cielesnych, o ile nie są zalecone przez lekarza
 • Uprawianie sportu w pomieszczeniach zamkniętych (wyjątek stanowi sport szkolny)
 • W czasie pobytu w zakładach zakwaterowań (test przy wjeździe i dwa razy w tygodniu w czasie wielodniowego pobytu)


Wyłączeni z obowiązku z tego obowiązku są dzieci do 14 roku życia.

 • Bądźcie w dalszym ciągu szczególnie czujni, rozsądni i uważni.
 • Redukujcie kontakty osobiste.
 • Trzymajcie minimalny odstęp i zachowujcie zasady higieny.
 • Noście też dla ochrony innych przeciwwirusowe maseczki medyczne zakrywające usta i nos w środkach komunikacji miejskiej oraz w zamkniętych pomieszczeniach
 • Otwierajcie regularnie okna, aby wywietrzyć pomieszczenia.
 • Korzystajcie z Corona-Warn-App.


Dla Bremy następujące przepisy są ważne:

1. Jedno gospodarstwo może spotkać się z osobami innego gospodarstwa bez ograniczenia liczby osób. Alternatywnie można spotkać się w gronie do 10 osób. Dzieci do 14 lat włącznie oraz osoby spełniające opiekę nad osobami starszymi, chorymi czy potrzebującymi pomocy z powodu inwalidztwa nie są w to wliczane. To samo dotyczy osób mających pełne zabezpieczenie przed koronawirusem poprzez pełne szczepienie oraz osoby, które mogą udowodnić, że przeszły infekcję koranawirusem w ciągu ostatnich 6 miesięcy. Pełne zabezpieczenie przed wirusem zapewnia ostatnie (drugie) szczepienie po 15 dniach.


2. Śledzenie kontaktów: wszystkie instytucje, zakłady i imprezy, które zgodnie z regulaminem koronawirusa mogą być otwarte, zobowiązuje się do udokumentowania osób, które były obecne. Osoby te powinny podać numer telefonu, adres e-mailowy jak i czas przybycia i opuszczenia jednostki lub lokalu po jednej osobie z każdego gospodarstwa domowego przybywającego. To również dotyczy zakładów gastronomicznych. Nie dotyczy to sklepów.


3. Imprezy mogą odbywać się w ilości do 25.000 osób zachowując ODSTĘP MINIMALNY 1,5 metra, o ile istnieje odpowiedni koncept ochrony i higieny oraz lista imienna osób biorących udział. Przy imprezach w zakładach musi być koncept ochrony i higieny uzupełniony przepisami ochrony pracowników (Arbeitsschutz). Imprezy z ilością osób więcej aniżeli 5.000 są dużymi imprezami (Großveranstaltungen), dla których należy uzyskać zgodę Policji i właściwego urzędu ochrony zdrowia (Gesundheitsamt). Nie dotyczy to targów i kongresów o ile wskaźnik zachorowalności (Inzidenzwert) pozostanie poniżej 50. Wszyscy uczestnicy dużych imprez (Großveranstaltungen) muszą przed wejściem przedstawić negatywny wynik testu, certyfikat/zaświadczenia szczepienia albo wyzdrowienia.
Imprezy w pomieszczeniach zamkniętych w ilości powyżej 500 osób i najwyżej 5.000 osób albo imprezy na wolnym powietrzu w ilości powyżej 1.000 osób i najwyżej 5.000 osób muszą być zgłoszone na dwa dni przed rozpoczęciem imprezy w właściwym urzędzie Policji.

Przy imprezach w pomieszczeniach zamkniętych z ilością osób powyżej 500 należy zainstalować aktywne wietrzenie techniczne z dopływem świeżego powietrza.

Wymagany minimalny odstęp w tych pomieszczeniach między siedzeniami można zredukować do 1 metra. W tym wypadku należy uregulować w koncepcie ochrony i higieny obowiązek siedzenia albo porównywalne zarządzenie. Poza tym musi być zainstalowane aktywne wietrzenie techniczne z dopływem świeżego powietrza.

Poza tym można przeprowadzić imprezę do 150 osób BEZ ZACHOWANIA ODSTĘPU w pomieszczeniach i do 250 osób na wolnym powietrzu. Należy kontrolować dostęp i prowadzić listę imienną wszystkich osób biorących udział. Wszyscy uczestnicy muszą przed wejściem przedstawić negatywny wynik testu, certyfikat/zaświadczenia szczepienia albo wyzdrowienia.
Przy uroczystościach, imprezach w pomieszczeniach zamkniętych muszą wszyscy uczestnicy przed wejściem przedłożyć negatywny test na koronawirusa, dowód szczepienia albo zaświadczenie o wyzdrowieniu. Wyjątek stanowią tu uroczystości religijne.


4. Odwiedziny mieszkańców i mieszkanek domów opieki (Pflegeheime) są dozwolone przy zachowaniu szczególnych zasad higieny. Należy też przedłożyć negatywny test nie starszy aniżeli 24 godziny. Wyjątek stanowią tylko ozdrowieńcy i całkowicie zaszczepieni. Odwiedzający jak i odwiedzani muszą być wolni od symptomów choroby. Goście muszą się zameldować i zarejestrować jak i nosić odpowiednią maskę FFP2. Na temat szczegółów proszę poinformować się w danej placówce.


5. Odwiedziny w szpitalach są znowu możliwe, ale z ograniczeniami. Dostęp może być dozwolony dla przetestowanych tego samego dnia, ozdrowieńców i całkowicie zaszczepionych. Goście muszą zachować minimalny odstęp oraz nosić maski typu FFP2. O szczegółach prosimy dowiedzieć się naprzód w odpowiednim szpitalu.


6. Rozporządzenie dot. żłobków, przedszkoli (KiTas) i szkół można znaleźć tutaj.


POZA TYM NALEŻY W BREMIE (BREMEN) UWZGLĘDNIĆ JESZCZE TO CO NASTĘPUJE:


1. Mam szczepienie czy też jestem po przejściu infekcji koronawirusem- czy muszę mimo to poddawać się testowaniu, czy też po podróży udawać się na kwarantannę?
Wyłączeni z obowiązku testowania są wszystkie osoby posiadające pełne (dwukrotne) szczepienie lub przeszły udokumentowaną infekcję koronawirusem (ozdrowieńcy). Całkowita skuteczność szczepienia występuje od 15-ego dnia po drugim szczepieniu. Jako dowód dawnej infekcji służy test PCR. Jest on ważny do 6 miesięcy po wykonaniu testu.

2. Gdzie maska zakrywająca usta i nos jest obowiązkowa?
Przy korzystaniu z transportu publicznego oraz przy przystankach i podczas zakupów na rynkach sprzedaży artykułów spożywczych, w supermarketach oraz w handlu detalicznym obowiązkowe jest noszenie na twarzy tzw. maseczek na operacje medyczne albo maseczek standardu „KN95/N95 lub „FFP2”. Dla dzieci od 6 do 15 lat wystarczające jest noszenie tekstylnej maski zakrywającej usta i nos. Wyłączone z obowiązku są dzieci poniżej 6 roku życia oraz osoby, które nie mogą zasłaniać ust i nosa z powodów zdrowotnych. Wyjątki takie stanowią również głusi lub ludzie z uszkodzonym aparatem słuchowym, którym z powodów zdrowotnych nie jest wskazane noszenie maseczek oraz osoby im towarzyszące i inne, które muszą komunikować z nimi. W tym wypadku byłoby pomocnym noszenie przy sobie odpowiedniego zaświadczenia, aby uniknąć zapytań i dyskusji w konkretnych sytuacjach.
W wypadku nienoszenia medycznej maseczki ochronnej antywirusowej zakrywającej usta i nos w wymienionych wyżej punktach należy liczyć się z karą grzywny w wysokości 50,- Euro.
W dalszym ciągu należy dotrzymywać minimalnego odstępu oraz przestrzegać zasad higieny.
2a. Co należy uwzględnić w lokalu wyborczym przy wyborach federalnych (Bundestagswahl) w dniu 26.09.21? Czy muszę nosić maskę?
W czasie wyborów federalnych obowiązują w lokalach wyborczych jednolite zasady. Aby stwierdzić tożsamość należy na krótko odsłonić maskę. W czasie podliczania głosów wyborców i ogłoszenia wyników, członkowie komisji wyborczych mogą zdjąć maski. Osoby uczestniczące przy obserwacji przebiegu wyborów i znajdujące się wewnątrz lokalów wyborczych muszą złożyć swoje dane kontaktowe. Również i te osoby podlegają obowiązkowi noszenia masek, chyba że są z tego obowiązku zwolnione. W takim wypadku mogą przebywać w lokalu wyborczym tylko 15 minut, chyba że mogą przedstawić negatywny wynik testu.

3. Czy muszę się zarejestrować w restauracji albo w knajpie?
Tak, imię, nazwisko i dane kontaktowe należy zostawić w lokalu przy pomocy odpowiedniego programu elektronicznego (App) albo należy się wpisać do odpowiedniej listy. Na zewnątrz lokalu nie istnieje obowiązek rejestrowania się.

4. Czy te rozporządzenia prawne dotyczą również demonstracji?
Publiczne czy nie publiczne zebrania zgodnie z Art. 8 GG (konstytucji) są wyłączone z zakazu. O ile nie jest to posiedzenie pilne lub spontaniczne, należy powiadomić o fakcie właściwy organ zarządzający zebraniem telefonicznie, pisemnie lub pocztą elektroniczną co najmniej 48 godzin przed ich ogłoszeniem. Ponieważ znajdują się w Bremie osoby, które są chore, podejrzane o chorobę lub zakażenie, właściwe władze mogą zakazać, ograniczyć lub nałożyć dodatkowe warunki na odbycie publicznych zebrań.


5. Kto i jak długo musi pozostać w izolacji domowej (kwarantannie)?
W czasie kwarantanny nie jest dozwolonym opuszczenie domu lub mieszkania, też nie aby wyprowadzić psa, pójść na zakupy czy spacer. Nie wolno również przyjmować gości. Proszę nie zapomnieć, że ta reguła służy ochronie własnej rodziny, sąsiadów i wszystkich innych ludzi z otoczenia. Złamanie tych zasad może być ukarane karami pieniężnymi! Osoby przetestowane: osoby, które mają pozytywny wynik testu antygenowego muszą udać się na 14-dniową kwarantannę
Osoby zainfekowane: w momencie otrzymania pozytywnego testu należy udać się na kwarantannę. Kończy się ona najwcześniej po 14 dniach i to o ile przez 48 godzin nie było żadnych symptomów, przedłożony będzie negatywny test oraz zgoda lekarza.

Wyniki testowania: Osoby, otrzymujące pozytywny wynik tzw. szybkiego testu antygenowego (Antigen-Schnelltest) również muszą udać się na 14 dni na kwarantannę. Gdy jednak test PCR daje wynik negatywny nie muszą pozostać w kwarantannie.
Osoby kontaktowe: W wypadku, gdy ta osoba dowie się o kontakcie z zarażoną osobą musi udać się po ostatnim kontakcie z tą osobą na 15 dniową kwarantannę i tak długo w niej pozostać. W tym czasie można krótko przebywać na balkonie, tarasie albo we własnym przydomowym ogródku. Długość kwarantanny może przy negatywnym teście na koronawirusa zostać skrócona. Istnieje możliwość wykonania takiego testu po 10-tym dniu kontaktu z osobą zarażoną. Na dotarcie do centrum testowania można opuścić kwarantannę. Jeśli test będzie negatywny można opuścić kwarantannę.
Zwolnione z kwarantanny są osoby, które są całkowicie zaszczepione albo przeszły chorobę koronawirusa z symptomami. Pełna ochrona jest od 15 dnia po końcowym (drugim) szczepieniu.
Osoby ze wspólnego gospodarstwa domowego nie muszą udać się na kwarantannę, jeśli osoba, która miała kontakt nie wykazuje symptomów koronawirusa. Zmienia się to w wypadku wystąpienia symptomów lub pozytywnego wyniku testu. Wszyscy członkowie rodziny (gospodarstwa domowego) stają się wtedy osobami kontaktowymi.
W wypadku szczegółowych pytań w sprawie obowiązków w czasie kwarantanny proszę zwracać się do odpowiednich Urzędów Zdrowia (Gesundheitsamt) telefonicznie pod numerem 0421 361 15 113 albo przez maila office@gesundheitsamt.bremen.de

6. Co muszę uwzględnić, jak wracam z podróży?
Obowiązek zameldowania:
Kto w ciągu ostatnich dziesięciu dni przed wjazdem znajdował się na terenie wysokiego ryzyka albo przebywał na terenie wariantów wirusa musi zameldować się przed wjazdem na portalu Einreiseportal (digitale Einreiseanmeldung).

Nie dotyczy to np. osób, które bez przerwy przeleciały przez obszar wysokiego ryzyka lub obszar z innymi wariantami wirusa albo z powodów zawodowych znajdują się w podróży.
Obowiązek udokumentowania: przybywające do Bremy osoby od 12 roku życia muszą się przed wyjazdem przetestować i przedstawić negatywny test przewoźnikowi np. linii lotniczej. Również w ramach kontroli przy wjeździe do Niemiec dowód taki może być wymagany przez Policję. Zaszczepieni i ozdrowieńcy powinni mieć odpowiednie zaświadczenie przy sobie przy wjeździe.

Kto ma co najmniej 12 lat i przed przyjazdem do Bremy przebywał na terenie wystąpienia (innych) wariantów koronawirusa (Virusvariantengebiet) musi w każdym wypadku posiadać aktualny udowodniony wynik testu. Nie wystarczy w tym wypadku dowód zaszczepienia albo wyzdrowienia.
Obowiązek kwarantanny:
Osoby, które przebywały w ciągu ostatnich dziesięciu dni na terenie wysokiego ryzyka zarażenia (Hochrisikogebiet), musi natychmiast po przyjeździe udać się w na kwarantannę na 10 dni. Przy wystąpieniu symptomów choroby należy poinformować właściwe urząd.
Okres trwania kwarantanny może być skrócony negatywnym testem albo zaświadczeniem o wyzdrowieniu.
Poddać się testowi na koronawirusa można dopiero 5 dni po przyjeździe. Kwarantanna dla dzieci poniżej 12 lat konczy się już po pięciu dniach.
Na drogę do centrum testowego można opuścić kwarantannę. W wypadku negatywnego wyniku testu (nie ma infekcji) można opuścić kwarantannę.
Nie dotyczy to osób, które jadą przez obszar ryzyka bez zatrzymywania się oraz tych, którzy dojeżdżają do pracy.
Osoby, które w ciągu ostatnich dziesięciu dni przed wjazdem przebywały na terenach wystąpienia (innych) wariantów koronawirusa (Virusvariantengebiet) muszą po powrocie udać się bezpośrednio na 14-dniową kwarantannę. Kwarantanna ta może być skrócona, jeśli teren ten po przyjeździe i przed zakończeniem okresu kwarantanny został zakwalifikowany jedynie jako teren wysokiego ryzyka (Hochinzidenzgebiet), albo gdy osoba ta jest kompletnie zaszczepiona szczepionką, która chroni przed odpowiednim wariantem koronawirusa.

Kwarantanna kończy się przed upływem ww. okresów, gdy zaszeregowanie tych obszarów jako tereny wysokiego ryzyka zarażenia (Hochrisikogebiet) albo tereny wystąpienia (innych) wariantów koronawirusa (Virusvariantengebiet) zostanie zniesione.
Dalsze wyjątki i informacje na ten temat można znaleźć na stronie internetowej www. gesundheitsamt.bremen.de. Informacje nt. obszarów/terenów wysokiego ryzyka zarażenia koronawirusem albo obszarów/terenów wystąpienia (innych) wariantów koronawirusa można zasięgnąć pod: www.rki.de.
Dalsze wyjątki i informacje na ten temat można znaleźć na stronie internetowej Federalnego Ministerstwa Zdrowia tutaj oraz Pani Senator ds. Zdrowia tutaj.


7. Co się stanie, jeżeli nie zastosuję się do zakazu?
Naruszenia mogą podlegać karze grzywny, pieniężnej lub pozbawienia wolności odpowiednio od dwóch do pięciu lat. W przypadku nieprzestrzegania lub naruszenia przepisów prawa, istnieje możliwość zastosowania przymusu bezpośredniego (zgodnie z §§ 11 ff z Bremische Verwaltungsvollstreckungsgesetz). Oznacza to, że goście/uczestnicy mogą zostać wydaleni z miejsca imprezy, a miejsce lub zakład mogą zostać zamknięte.

Znajdziesz tu Katalog kar i mandatow.


8. Gdzie znajdę te rozporządzenia prawne?
Aktualne regulacje prawne można znaleźć tu. Proszę mieć na uwadze, że zmienione rozporządzenia można znaleźć pod linkiem www.gesetzblatt.bremen.de. Aktualne wydanie rozporządzenia włącznie ze wszystkimi zmianami można również znaleźć na naszym portalu obywatelskim tutaj.

9. Kto jest uprawniony do odszkodowania zgodnie z §§ 56 IfSG ) Niemiecka Ustawa o Prewencji i Walki z Infekcją) ?
W szczególności następujące grupy osób są uprawnione do odszkodowania

 • osoby zarażone koronawirusem (jeżeli nie było zwolnienia lekarskiego)
 • osoby kontaktowe;
 • osoby posiadające prawo do opieki rodzinnej, które nie mogą wykonywać swych zawodów, bo szkoły lub przedszkola zostały czasowo zamknięte na mocy zarządzeń władz.

Regulacja prawa w prostym jezyku

Regulacja prawa jest dostepna do pobrania w formacie PDF w wariancie w prostym jezyku.

Schematische Darstellung eines Virus

Katalog grzywien

Moze zostac nalozona grzywna za naruszenie obowiazujacych przepisow dotyczacych postepowanie z Koronawirusem. Kary te sa wymienione w katalogu kar pienieznych.

Das könnte euch auch interessieren

Mit Seife eingeseifte Hände neben einem laufenden Wasserhahn

Coronavirus

Infos und Links zur aktuellen Lage in Bremen

Quelle: Adobe Stock / 手洗い

Zeichnung von einer älteren Frau in Begleitung bei einem Arzt.

Gesundheit

Ärzte, Apotheken, Krankenhäuser, Not-Dienste

Quelle: Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung Bremen e.V.

social media