Logo Bremen Erleben!

FAQ: Въпроси и отговори за Корона вирус

Schematische Darstellung eines Virus
Тук ще намерите разбираеми отговори на често задавани, ежедневни въпроси за справяне с Корона вирус в Бремен.

Quelle: WFB GmbH - DGL

Въпроси и Отговори

Мерките за борба с корона вируса водят до ограничения в целия обществен живот. Наясно сме, че това повдига много въпроси. Затова бихме искали да споделим с вас най-често задаваните въпроси и нашите отговори. Ако не можем да отговорим на всичките ви въпроси в този обзор, моля, пишете ни:
infektionsschutz@ordnungsamt.bremen.de
Уточнение: актуалната версия на Наредбата за мерките срещу корона вируса, както и всички промени в нея могат да бъдат намерени на сайта за прозрачност.

Понастоящем в Бремен стойността е над 35. Достъпът до следните заведения е възможен само за лица с пълен имунитет срещу корона вируса, за лица, които са преболедували Covid или за лица, с отрицателен резултат от тест за корона вирус (Правилото 3-G):

  • Болници, домове за възрастни хора, домове за обгрижване и домове за хора с увреждания.
  • Заведения за обществено хранене, клубове, дискотеки, фестивални зали, игрални зали, казина, букмейкърски пунктове, театри, опери, кина, концертни зали, заведения за проституция и превозни средства за практикуване на проституция съгласно Закона за защита на проституцията, клубове за суингъри, сауни, студия за електростимулация, фитнес студиа, плувни басейни, басейни за забавление, спортни съоръжения, търговски панаири, конгреси, търговски изложения, специализирани пазари, панаири, бит пазари и подобни събития, увеселителни паркове, детски площадки, зали за катерене, паркове за катерене и други места за забавление съответно в закрити помещения
  • Събития (с изключение на религиозни събития) и празненства в затворени помещения извън собствения дом.
  • Ползване на услуги, свързани с тялото, доколкото те не са по лекарско предписание.
  • Практикуването на спорт на закрито (с изключение на училищните спортове).
  • При престой в места за настаняване (тест при пристигане и два пъти седмично при престой от няколко дни).


Децата до 14-годишна възраст са освободени от задължението да представят доказателства.

За Бремен понастоящем важи следното:

1. Хората от едно домакинство могат да се срещат с лица от още едно домакинство, независимо от броя на лицата, които се срещат. Другата алтернатива е – среща на не повече от 10 души. Не се броят децата под 14 години, както и придружителя на лице, което поради възраст, болест, нужда от обгрижване или увреждане се нуждае от асистент. Същото важи и за лица с пълен имунитет срещу корона вируса или които през последните шест месеца са били заразени с него и могат да удостоверят това обстоятелство. Пълен имунитет е изграден след 15-ия ден от последното необходимо ваксиниране.


2. Проследяване на контактите: всички заведения, фирми или събития, на които съгласно Наредбата за мерките против Covid е разрешено да отворят, са задължени да документират името и съответния телефонен номер или имейл адрес, както и часа на влизане и напускане на едно лице от всяко присъстващо домакинство. Същото важи и за заведенията за обществено хранене. Търговските обекти не са по този режим.


3. Събития могат да се провеждат с максимум 25.000 участника при СЪБЛЮДАВАНЕ НА ДИСТАНЦИЯ ОТ МИНИМУМ 1,5 метра, когато е изготвена концепция за хигиена и защита и да се води списък с имената на присъстващите. При събития в предприятие или фирма концепция за хигиена и защита трябва да бъде допълнена с разпоредби за здравословни и безопасни условия на труд. Събитията с повече от 5000 души са мащабни събития, които трябва да бъдат одобрени от местния полицейски орган и компетентния здравен орган. Това не се отнася за търговски панаири и конгреси, докато броят на заболелите е под 50. Преди влизане участниците в големи събития трябва да представят отрицателен резултат от тест, доказателство за ваксинация или доказателство за преболедуване на корона.

Събитие с повече от 500 души и максимум 5.000 души в закрити помещения или с повече от 1.000 души и максимум 5.000 души на открито трябва да бъде съобщено на компетентния местен полицейски орган най-малко два дни преди началото.

За събития на закрито с повече от 500 души трябва да се осигури техническа вентилация с приток на свеж въздух.

Изискваното минимално разстояние се намалява на 1 метър, ако концепцията за хигиена и защита предвижда задължение за сядане или подобна мярка. Освен това в закритите помещения трябва да има техническа вентилация с подаване на свеж въздух.

Освен това е възможно да се провеждат събития на закрито до 150 души и на открито до 250 души БЕЗ МИНИМАЛНА ДИСТАНЦИЯ. Достъпът до събитието трябва да се контролира и да се води поименен списък на присъстващите. Преди влизане всички участници трябва да представят отрицателен резултат от тест, удостоверение за имунизация или доказателство за преболедуване на корона.

За събитията на закрито всички участници трябва да представят отрицателен резултат от тест, удостоверение за имунизация или доказателство за преболедуване на корона преди влизане. Религиозните събития са освободени от това изискване.


4. Живеещите в домове за обгрижване може да бъдат посещавани при строги хигиенни правила. Посещения са възможни с отрицателен резултат от тест, който не е по-стар от 24 часа. Това не важи за лица, които са напълно ваксинирани и оздравели лица. Посетителят, както и посетеното лице, трябва да са без симптоми. Гостите трябва да се регистрират и да носят маска FFP2. За подробности се свържете предварително със съответното заведение.

5. Посещения в болниците са отново възможни, но с ограничения. Достъпът се е ограничава до лица с отрицателен резултат от тест, който е от същата дата, ваксинирани лица и оздравели лица. Посетителите трябва да се спазват дистанция и да носят маска FFP2. За подробности свържете се предварително със съответното болнично заведение.

6. Информация относно детските заведения и училищата ще намерите тук.


ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗА БРЕМЕН ВАЖИ ОЩЕ:

1. Ваксиниран съм или съм прекарал заболяването от Covid – трябва ли независимо от това да се тествам?
Напълно освободени от задължението за тест са всички лица, които имат пълна имунизационна защита срещу корона вируса или които могат да докажат, че през последните шест месеца са боледували от Covid. Пълна имунна защита е налице след 15-ия ден от последната ваксинационна доза. Доказателство за преболедуване е резултатът от PCR тест и важи шест месеца от датата на теста.

2. Къде трябва да нося маска?
Носенето на медицинска маска за лице е задължително при ползването на обществен транспорт и на неговите спирки, както и при пазаруване в супермаркети и магазини. При децата на възраст между 6 и 15 години продължава да е достатъчна текстилната маска, покриваща устата и носа. За деца под 6-годишна възраст и лица, при които по здравословни причини основателно не може да се очаква да носят маска, задължението за носене на маска не важи; изключението се отнася и за лица с увреден слух или глухи, както и за лицата, които общуват с тях или ги придружават. В такъв случай е добре да се носи съответно удостоверение, за да се избегнат въпроси и дискусии в конкретната ситуация.
Лице, което в тези райони не носи медицинска маска, ще бъде санкционирано с глоба от най-малко 50 евро.
Остава в сила изискването за съблюдаване на минималното разстояние и спазване на правилата за хигиена.
2.а. На какво трябва да обърна внимание в избирателната секция по време на изборите на 26.9.? Трябва ли да нося маска?
За изборите за Бундестага има единни правила в избирателните секции. Маската може да се сваля само за кратко, за да се установи самоличността. Докато избирателните комисии преброяват и отчитат резултатите, те също могат да свалят маската. Лицата, които присъстват в избирателните секции, за да наблюдават изборите, трябва да оставят данните си за контакт. Те също трябва да носят маска, освен ако не са освободени от това изискване. В този случай те имат право да останат в избирателните секции за максимум 15 минути, освен ако не представят отрицателен резултат от теста.

3. Вярно ли е, че трябва да се регистрирам в ресторант или заведение?
Да, името и данните за контакт трябва да се оставят или чрез мобилно приложение или да се нанесат в поименен списък. Регистрация не се изисква при консумация на открито.

4. Важи ли Наредбата и за демонстрации?
В съответствие с член 8 на Конституцията не са ограничени публични събирания или събирания на определен кръг лица. Надлежният орган по събиранията следва да бъде уведомен по телефона, писмено или с имейл най-късно 48 часа преди тяхното оповестяване, освен в случаите, когато се касае за спешно или спонтанно събиране. Надлежният орган може да забрани, ограничи или да постанови изисквания към събирането.

5. Кой и колко дълго трябва да остане в домашна карантина?
По време на карантина е забранено напускането на дома, дори с кучето, за пазар или разходка.
Не може да приемате и посетители. Не забравяйте: мярката служи за защита на семейството, съседите и всички хора от вашето обкръжение. Нарушенията на правилата за карантина ще се санкционират с глоби!

Заразени лица: Веднага щом получите положителен резултат от тест, трябва да сте в карантина. Карантината приключва най-рано след 14 дни и то след като най-малко 48 часа сте били без симптоми, имате отрицателен резултат от тест и лекарят ви е дал съгласие.

Тествани лица: Хората, които имат положителен резултат от бързия антигенен тест, също трябва да бъдат поставени под карантина за 14 дни. Ако последващият PCR тест е с отрицателен резултат, не е необходимо да оставате повече под карантина.

Контактни лица: Веднага след като разберете, че сте били в контакт със заразено лице, трябва да останете в карантина до 15-ия ден от последния ви контакт с лицето. Позволено е обаче да прекарвате кратко време на балкона, терасата или в двора на къщата.
От карантината като контактно лице са освободени лица, които имат пълна имунизация или са прекарали със симптоми заболяването. Пълен имунитет е налице след 15-ия ден от последната ваксинационна доза.

Карантина не е необходима за членовете на домакинството на контактно лице от категория I, което няма симптоми. Това се променя, ако се появят симптоми или е налице положителен резултат от тест. Тогава членовете на домакинството стават контактни лица.

За всички подробности, включително и за вашите задължения по време на карантина, моля, свържете се със Здравната служба на телефон 0421 361 15 113 или по имейл: office@gesundheitsamt.bremen.de

6. Какво трябва да имам предвид при завръщане от пътуване?
Задължение за регистриране:
Лице, което е пребивавало във високорискова зона или в зона с мутации на корона вируса, трябва преди влизане в страната да се регистрира онлайн (дигитална регистрация на влизане).

Това не се отнася за лицата, които са пътували транзит без междинно спиране през високорискова зона или в зона с мутации на корона вируса, или които поради естеството на работата си пътуват редовно трансгранично.

Задължение за удостоверяване:
Лице, навършило 12 години и пристигащо в Бремен, трябва направи тест преди отпътуване и да представи отрицателния резултат на превозвача, напр. на авиокомпанията. При влизане в Германия Федералната полиция също може да извърши проверка на документа. Ваксинираните и оздравелите от Covid трябва да носят със себе си съответно удостоверение при пристигане.

Лице, навършило 12 години и пристигащо в Бремен след като през последните 10 дни е пребивавало в зона с мутации на корона вируса, трябва във всеки случай да носи със себе си резултат от тест. Не е достатъчно да се представи документ за имунизация или преболедуваме на Covid.

Задължение за карантина:
Лице, което през последните 10 дни преди пристигане е пребивавало във високорискова зона трябва незабавно да остане под 10-дневна карантина. При поява на симптоми на заболяване трябва да се информира надлежния орган.

Продължителността на карантината може да бъде съкратена с удостоверение за имунизация, оздравяване от Covid или отрицателен резултат от тест.
Тестът може да бъде направен най-рано след 5-ия ден от карантинирането.
За деца, които още не са навършили 12 години карантината се прекратява след 5-ия ден.
Имате право да нарушите карантината за отиването до центъра за тестване. В случай, че резултатът е отрицателен, може да прекратите карантината.

Това не се отнася за лицата, които са пътували транзит без междинно спиране през високорискова зона или в зона с мутации на корона вируса, или които поради естеството на работата си пътуват редовно трансгранично.

Лице, което през последните 10 дни преди пристигане е пребивавало в зона с мутации на корона вируса трябва незабавно да остане под 14-дневна карантина. И в този случай продължителността на карантината може да бъде съкратена в съответствие с посочените по-горе условия, когато след пристигане и преди изтичане на срока на карантината зоната бъде категоризирана само като високорискова или ако сте били напълно ваксинирани с ваксина, за която е доказано, че предпазва от съответния вариант на вируса.

Карантината се прекратява преди изтичането на посочените срокове, когато зоната вече не е категоризирана като високорискова или с мутации на корона вируса.

Други изключения и информация ще намерите на www.gesundheitsamt.bremen.de. За информация кои региони са рискови зони или с мутации на корона вируса: www.rki.de.

Допълнителна информация по темата ще намерите на сайта на Федералното министерство на здравеопазването тук и на Сената по здравеопазването тук.

7. Какво ще се случи ако не спазвам мерките?
Нарушителите може да бъдат санкционирани с глоба или лишаване от свобода до две, респ. до пет години.
В случай на неспазване или нарушаване на законовата наредба е възможно налагане на пряка принуда съгласно § 11 и сл. на Закона за административното изпълнение в Бремен. Това означава, че гостите/участниците може да бъдат принудително изведени от мястото на събитието, а заведението или фирмата да бъдат затворени.
Каталогът с глобите ще намерите тук.

8. Къде да намеря Наредбата?
Актуалната Наредба ще намерите тук. Моля, обърнете внимание, че допълнителните разпоредби за изменение ще намерите на www.gesetzblatt.bremen.de. Актуалната версия, включително всички промени ще намерите и на сайта за прозрачност тук.

9. Кой има право на компенсация по смисъла на § 56 от Закона за защита от инфекциозни заболявания?
Следните групи хора имат право на обезщетение:

  • заразените с корона вирус (ако не са били в отпуск по болест);
  • контактните лица;
  • лица, упражняващи родителски права, които са били възпрепятствани да работят, тъй като по нареждане на властите детските заведения или училищата са били временно затворени.

Наредбата на опростен език

Наредбата е достъпна като PDF за изтегляне в опростена езикова версия.

Schematische Darstellung eines Virus

Каталог за глоби

Всеки, който наруши приложените разпоредби за справяне с Корона вирус, се наказва с глоба. Тези санкции са посочени в каталога за глобите.

Das könnte euch auch interessieren

Mit Seife eingeseifte Hände neben einem laufenden Wasserhahn

Coronavirus

Infos und Links zur aktuellen Lage in Bremen

Quelle: Adobe Stock / 手洗い

Zeichnung von einer älteren Frau in Begleitung bei einem Arzt.

Gesundheit

Ärzte, Apotheken, Krankenhäuser, Not-Dienste

Quelle: Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung Bremen e.V.

social media