Logo Bremen Erleben!

FAQ: Въпроси и отговори за Корона вирус

Schematische Darstellung eines Virus
Тук ще намерите разбираеми отговори на често задавани, ежедневни въпроси за справяне с Корона вирус в Бремен.

Quelle: WFB GmbH - DGL

Въпроси и Отговори

и желанието ни по старата, позната нормалност нараства - пандемията не е приключила! В момента броят се увеличава ежедневно. Това е тревожно и ни принуждава да противодействаме с нови мерки. Целта трябва да бъде да се спре това развитие и да се върне под критичния праг възможно най-бързо.


Продължавайте да бъдете изключително разумни и внимателни. Спазвайте минималното разстояние и хигиенните правила и носете предпазна маска, за да защитите себе си и другите.


1. Задължително ли е носенето ма предпазни маски?
Да. Задължително е да носите предпазна маска при използване на обществен транспорт и при пазаруване.Това важи също и за Аптеки, бензиностанции, банки и пощенски станции. Подходящи са и шалове и други подобни предпазни маски изработени саморъчно от памучен или друг мтериал. Това не се отнася за деца под седем години и за хора, които не могат да носятпредпазни маски поради увреждане на здравето. . В такива случай е добре да имате в себе си документ, с който може да удостоверите заболяването, за да се избегнат запитванията и дискусиите. Изключително потвърждение от службите по реда не се изисква..

Всеки, който откаже да носи маска в автобуси, трамваи или в магазини, може да очаква глоба от 50 евро. Задължението за носене на маска се прилага и на автобусните спирки на BSAG и на ясно разграничени места, като например Домсайде, пред главната жп гара, Вилхелм-Кайзенбрюке

Също така в сградите на институциите и органи за обществено обслужване, когато влизате в зони за движение, като входове, закрити стълбища , коридори и асансьори, както и при престой в санитарни помещения и чакални, е задължително да носите маска. Това правило се прилага, докато численоста на заболелите е на стойност под 50

2. Трябва ли да оставя данните си за контакт в ресторант или кръчма?
Да, задължително е. Собственикът също трябва да гарантира, че гостите се регистрират в затворени помещения. Това е от основно значение, за да може да се осигури проследяване на контактите, ако служител или гост са заразени. Ако собственика открие, че гост не е въвел никакви или неверни данни за контакт, той или тя вече не може да бъде обслужван. Собственика трябва да го помоли да напусне ресторанта или да запише правилните си дати.
От 8 октомври 2020 г. гостите са заплашени с глоба до 100 евро. Ресторантьорите, които не водят правилно списъците си, са изправени пред сума до 2500 евро.

3. Отивам в чужбина. Какво трябва да обмисля?
На 15 октомври ще има промени в предишните разпоредби. Затова е особено важно за пътуващите да разберат кои разпоредби се прилагат, преди да се върнат в Германия!

Федералното правителство постоянно проверява кои държави трябва да бъдат класифицирани като рискови области. Рисковите зони също могат да бъдат разположени в рамките на ЕС. Можете да намерите общ преглед на настоящите области - включително Турция - на началната страница на института Робърт Кох тук. Моля, информирайте се задълбочено преди да започнете заминаването си и отново, когато се върнете.
Всеки, който е бил в рискова зона 14 дни преди да влезе в Бремен, трябва незабавно и директно да отиде на карантина при връщане. Трябва също да подадете сигнал в Бременските служби за обществен ред (infektionsschutz@ordnungsamt.bremen.de) или в здравния отдел на Бремерхафен (0471/5902281). В противен случай ще бъде наложена глоба.

Изключения от карантината са възможни в случай на отрицателен резултат от теста (на немски или английски), който не трябва да е по-стар от 48 часа. Здравните власти вземат решение за изключения.

4. Вярно ли е, че продажбата на бира за в къщи е забранено?
Вярно е. Павилиони, закусвални, супермаркети и барове нямат право да продават алкохолни напитки за дома през почивните дни и преди официалните празници след 22:00. Този регламент се прилага в определени градски райони: в квартала, както и по протежение на Шлахте /Schlachte и Остердайх /Osterdeich.
Забележка: Според местното законодателство е забранено да седите постоянно на улици, обществени площи или пейки, за да консумирате алкохол и по този начин да навредите на други.

5. Планирам тържество в дома си. Какво трябва да обмисля?

У дома спешно се препоръчва да не се срещате с повече от 10 души. Моля, насърчете вашите приятели и познати, както и вашето семейство да спазват тези правила.
От 8 октомври 2020 г. не повече от 25 гости имат право да присъстват на частни тържества и сватби в обществени или наети зали, включително на открито. Регламентът се прилага, докато стойността на заболелите е под 50.

6. Кои събития са разрешени?

За сватби, погребения, рождени дни и др. От 8 октомври 2020 г. не повече от 25 гости могат да идват в обществени или наети зали (включително тераси, дворове и др.). Регламентът се прилага, докато стойността на заболелите е под 50


За всички други събития като концерти, четения, театри, броят на участниците е ограничен до максимум 100; ако се сервират алкохолни напитки, до максимум 25 участника. Организаторът трябва да осигури данните за контакт на гостите.

За борба с пандемията е важно контактите да могат да бъдат проследени, ако са заразени. Организаторът трябва да създаде концепция, от която, наред с други неща, показва, че може да се поддържа минимално разстояние от 1,5 метра между участниците и хигиената на ръцете. Концепцията трябва да бъде представена при поискване.
Големи събития с над 1000 души като Фолклорни фестивали, по-големи спортни събития със зрители, по-големи концерти, фестивали, улични, винени или стрелкови фестивали са забранени поне до 31 октомври 2020 г.

Независимо от това, търговски панаири, конгреси, срещи, търговски изложения, специални пазари и съпоставими събития могат да бъдат разрешени, независимо от броя на участниците. В този случай трябва да се представи подходяща концепция за защита и хигиена и да се съхранява списък с имената на участващите хора

7. С кого мога да изляза?
10 души от различни домакинства имат право да се срещат. Членовете на две домакинства също имат право да се срещат, както и членове на семейството (съпруг, граждански партньор, партньор в подобно или гражданско партньорство, както и техните деца (смесено семейство), роднини, братя и сестри).
Когато е възможно обаче, трябва да се поддържа минимално разстояние от поне 1,5 метра от другите.
Призивът продължава: Всеки контакт е нов риск от заразяване на себе си и на другите, дори ако вие все още сте без симптоми. Защитете възрастните хора и тези, принадлежащи към рискова група. Самият факт, че сте семейство, не предпазва никого от инфекция.

8. Възможно ли е да посетя баба си, баща си, близките си роднини в старческия или пенсионерския дом или в хосписа?

препоръчително предварително да се допитате до съответната институция

9. Кои институции нямат право да бъдат отворени за обществеността?

  • Клубовете, дискотеките, фестивалните зали и подобни съоръжения остават затворени.
  • Местата за проституция ще бъдат отворени от 15.9. постепенно се отпускат при строги условия

10. Отворени ли са кината и театрите?
Киносалоните, театрите, оперите и концертните зали с постоянни места могат да бъдат отворени отново. Тук важат и определени правила: максимум 250 души са разрешени на закрито и 400 души на открито; Разбира се, важи минималното разстояние от 1,5 метра. Има списъци с имена, в които гостите трябва да се регистрират. Институциите трябва да имат концепция за защита и хигиена. Разрешени са също автокина и автотеатри.

11. Магазини, музеи, библиотеки и др. са отворени. Има ограничения?

Във всеки случай, за да намалите риска от инфекция:

  • носене на предпазни маски
  • хигиенната защита на касовия персонал,
  • спазване на минималното разстояние от 1,5 м,
  • ограничението на достъпа,
  • Избягване на опашки и тълпи (напр. Блокиране на местата за сядане).

12. Като търговец на дребно, трябва ли да представя концепция? Трябва ли първо да бъде одобрено това?
Търговците не трябва да представят концепция. Но трябва да очаквате контрол. Има нарушения. Ако нарушенията не бъдат отстранени, могат да бъдат наложени глоби. В крайна сметка магазинът също може да се затвори.
Управителите на търговските центрове трябва да представят концепция за хигиена на службата за обществен ред на адрес infektionsschutz@ordnungsamt.bremen.de

13. Има ли ограничения за доставчиците на услуги и занаятчиите?
Услуги и занаяти, при които не може да се поддържа разстояние от 1,5 метра от човек до човек, са разрешени, ако се предприемат хигиенни мерки, които изглеждат подходящи за намаляване на риска от инфекция за клиентите.

14. Мога ли да приема гости в моя къмпинг, в моя хотел или в моя ваканционен апартамент?
Гостите отново са добре дошли. Тук важат и специални условия.

15. Наредбата важи ли и за демонстрации?
Публичните или частните събрания съгласно член 8 от GG са освободени от забраната. Освен ако не е спешно или спонтанно заседание, компетентният орган по събранието трябва да бъде уведомен по телефона, писмено или по имейл не по-късно от 48 часа преди обявяването им. Тъй като в Бремен вече са установени болни и заразни хора, компетентният орган може да забрани, ограничи или да наложи условия за срещата.

16. Ами ако не спазвам забраната?
Нарушенията могат да бъдат санкционирани с глоби или лишаване от свобода до две или до пет години.
В случай на неспазване или нарушение на наредбата, съществува възможност за прилагане на пряка принуда (съгласно § 11 и сл от Закона за административно изпълнение в Бремен). Това означава, че гостите / участниците могат да бъдат експулсирани от мястото или операцията могат да бъдат затворени.
Каталогът с глобите можете да намерите тук.

17. Какво се случва след изтичане на наредбата?
Ситуацията непрекъснато се преоценява. Преди да изтече настоящият регламент, Сенатът ще информира обществеността дали е необходимо коригиране на мерките или удължаване на времето. Фокусът е върху здравето на населението.

18. Къде мога да намеря наредбата?
Можете да намерите настоящата наредба тук.

19. Кой има право на обезщетение в съответствие с § 56 IfSG?
По-специално, следните групи хора имат право на обезщетение:

  • заразени с корона вирус (ако няма болнични листове)
  • Лица за контакт от категория 1
  • Законни настойници, които не могат да продължат работата си, тъй като детските заведения или училищата са временно затворени поради официална заповед.

Наредбата на опростен език

Наредбата е достъпна като PDF за изтегляне в опростена езикова версия.

Schematische Darstellung eines Virus

Каталог за глоби

Всеки, който наруши приложените разпоредби за справяне с Корона вирус, се наказва с глоба. Тези санкции са посочени в каталога за глобите.

Das könnte euch auch interessieren

Mit Seife eingeseifte Hände neben einem laufenden Wasserhahn

Coronavirus

Infos und Links zur aktuellen Lage in Bremen

Quelle: Adobe Stock / 手洗い

Zeichnung von einer älteren Frau in Begleitung bei einem Arzt.

Gesundheit

Ärzte, Apotheken, Krankenhäuser, Not-Dienste

Quelle: Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung Bremen e.V.