Logo Bremen Erleben!

FAQ: Въпроси и отговори за Корона вирус

Schematische Darstellung eines Virus
Тук ще намерите разбираеми отговори на често задавани, ежедневни въпроси за справяне с Корона вирус в Бремен.

Quelle: WFB GmbH - DGL

Кое е актуалното ниво на предупреждение в Бремен?

Въпроси и Отговори

Новият поетапен план влезе в сила на 19-ви октомври 2021 г. Оттук нататък броят на приетите в болниците с болестта корона ще бъде решаващ. Така наречената честота на 7-дневната хоспитализация отразява колко пациенти с корона са приети на 100 000 жители за седем дни. На 10-ти януари 2022 г. влезе в сила допълнително ниво на предупреждение - ниво 4.

Прилагат четири нива на предупреждение: 0, 1, 2, 3 и 4. Те определят какви мерки ще се прилагат за управление на пандемията.

Ниво 0 - (честота на хоспитализация от 0 до 1,5): Препоръчва се съблюдаване на минимално разстояние, както и обичайните хигиенни правила и вентилация. Освен това – нещо което касае и четирите нива - в търговските обекти, в автобусите и влаковете трябва да се носи медицинска маска. В заведенията и при мероприятия трябва да се прилагат концепции за хигиена и защита, а в затворените помещения трябва да се води списък с имената на присъстващите.

Ниво 1 - (честота на хоспитализация от 1,5 до 3): Прилагат се мерки от ниво 0 и освен това: Навсякъде, където има контакт с посетители на закрито, се прилага правилото 3G. Това означава, че ваксинираните, излекуваните или тестваните лица могат да посещават събития, да се хранят в ресторанти, да посещават театри или клубове - без ограничение за максимална посещаемост и разстояние, както и без изискване за маска.

Ниво 2 - (честота на хоспитализация от 3 до 6): Прилагат се мерките от ниво 0, като освен това навсякъде, където има контакт с посетители на закрито се прилага правилото 2G. Тогава достъпът е възможен само за ваксинирани и излекувани лица, без ограничение за максимален брой посетители и разстояние, както и без задължение за маска. В този случай децата и юношите на възраст под 16 години без допълнителни изисквания, юношите над 16 години, ако представят удостоверение, че са ученици, както и хората, които не могат да бъдат ваксинирани по здравословни причини са освободени от правилото 2G. Последните трябва да покажат отрицателен резултат от теста и медицинско свидетелство. Освен това отново трябва да се спазва минималното разстояние извън собствения дом. Маските са задължителни и в други закрити помещения.

Ниво 3 - (честота на хоспитализация над 6): Прилагат се мерките от ниво 2. Освен това правилата за 2G+ се прилагат в клубове, барове, дискотеки и зали за мероприятия.

Ниво 4 - (честота на хоспитализация над 9): прилагат се мерки от ниво 3. Освен това правилата 2G+ се прилагат навсякъде, където преди това са се прилагали 2G или 3G, т.е. също така в заведенията за обществено хранене и в културните институции като театри и кина и т.н. В публичните органи се допускат само ваксинирани, излекувани и тествани посетители (3G).
Децата и младежите под 18 години са освободени от правилата на 2G+. От задължителни тестове са освободени и всички лица през първите три месеца след пълната им имунизационна защита, лицата с бустерна ваксинация и лицата, които могат да докажат заразяване с корона през последните три месеца или които имат бустерна ваксинация, която е направена преди не повече от три месеца.


1. Кое е актуалното ниво на предупреждение в Бремен?
www.inneres.bremen.de/corona-die-haeufigsten-fragen-und-antworten-23460


2. Трябва ли да огранича контактите си – какво все още е разрешено?

Трябва да предотвратим бързото разпространение на варианта омикрон. Затова контактите трябва да бъдат намалени. Това се отнася както за неваксинираните, така и за ваксинираните и оздравелите.

Частните срещи са ограничени до максимум 10 души. Това важи както за затворените помещения, така и за откритите пространства. За ваксинираните и оздравелите, както и за неваксинираните. Децата под 14 години не се броят. Щом присъства неваксинирано лице, се прилагат по-строги правила - както и преди: тогава срещата е ограничена до собственото домакинство и максимум две други лица.


3. Какво означава 3G респ. 2G? А 2Gplus респ. 2G+?
3G означава ваксинирани, излекувани или тествани лица. 2G означава ваксинирани и излекувани. При 2Gplus респ. 2G+ допълнително се изисква представянето на отрицателен резултат от тест. Децата и младежите под 18 години са освободени от правилото 2G+.


4. Какво означава честота на хоспитализация?
Коя степен на предупреждение се прилага в момента, зависи в решаваща степен от това колко души, страдащи от корона, се намират в клиниките. Така наречената 7-дневна честота на хоспитализация отразява колко пациенти с корона са приети на 100 000 жители за седем дни.

5 Какво се признава за доказателство от тест?
Доказателство от тест е отрицателен резултат от бърз тест в център за тестване или отрицателен резултат от PCR тест. Бързият тест не трябва да е по-стар от 24 часа, а PCR тестът - не по-стар от 48 часа. Признават се и бързи тестове в рамките на концепция за оперативно тестване на работното място. Освен това преди влизане в съответното място може да се извърши бърз тест под надзора на отговорно лице. Такъв тест обаче може да се използва само в този един обект и не може да се издаде сертификат.

6. Ваксиниран съм или съм прекарал заболяването от Covid – трябва ли независимо от това когато се изисква 2G+ да представя резултат от тест?
Напълно освободени от задължението за тест са всички лица, които имат пълна имунна защита срещу корона вируса преди не повече от три месеца или лицата с бустерна ваксинация не се нуждаят от тест. Това се отнася и за оздравели, които могат да докажат инфекция с корона през последните три месеца.

7. Трябва ли децата под 16 години да представят доказателство за тестване?
Децата под 16-годишна възраст не трябва да представят доказателство за тестване, тъй като те така или иначе се тестват редовно в училище или за училище. За младежите над 16 години, които посещават училище и редовно се тестват в или за него, е достатъчно удостоверение, че лицето е ученик.
Особеност по време на училищните ваканции: Тъй като през това време учениците не се тестват редовно в училищата, те също трябва да представят отрицателен тест за автобус и влак или да докажат, че са ваксинирани или са оздравели. Това важи за деца и юноши на възраст над 6 години.


8. Прилага ли се 2G сега във всички магазини?
Да, 2G вече се прилага в търговията на дребно, заведенията за хранене и местата за събития, като кина и театри. Изключение са магазините за ежедневни нужди, като супермаркети, аптеки и дрогерии. Възможни са изключения за всички лица, за които няма обща препоръка за ваксинация и които не могат да бъдат ваксинирани по здравословни причини. За тях се изисква актуален тест. Изключението важи също за деца и юноши.


9. Какво означават лентите за ръка в магазините за търговията на дребно?
С цел да се опростят проверките на входа на магазините, заведенията и да се избегнат многократните проверки на клиентите има ленти за носене на китката - както вече е на коледния пазар. Отсега нататък ще важат две различни ленти: "BGG Gastronomie? - НО БЕЗОПАСНО! 2GCheck" и "Bremen erleben - 2G-Check". С такава лента клиентите имат достъп до всички обекти в Бремен, за които се изисква 2G-Check (например магазини, заведения за обществено хранене, обществен транспорт, културни обекти, фризьорски салони, местен транспорт и други "2G зони"). Лентите могат да се използват и в обществения транспорт, където се прилага 3G.

10. Къде се прилага 2G+?
От ниво на предупреждение 4 нагоре 2G+ се прилага и в заведенията за обществено хранене и културните институции, в близките до тялото услуги, при спорт на закрито, както и в хотелите при пристигане и два пъти седмично при престой от няколко дни. Хората през трите месеца след втората си ваксинация и всички, които имат бустерни ваксинации, са освободени от допълнителния тест.
От 2G+ са освободени също така оздравели, чиято инфекция е била преди не повече от три месеца или които имат бустерна ваксинация, която е направена преди не повече от три месеца, както и деца и юноши под 18-годишна възраст.


11. Отворени ли са все още клубовете и дискотеките?
В Бремен клубовете и дискотеките са затворени още от 24-ти декември.

12. Къде трябва да нося маска?
Носенето на медицинска маска за лице е задължително при ползването на автобуси, трамваи и влакове, както и при пазаруване в търговските обекти. От 1-ви януари 2022 г. в автобусите и трамваите трябва да се носи маска FFP2. От 10-ти януари 2022 г. задължението за FFP2 се прилага и в търговията на дребно при ниво на предупреждение 4. От 24-ти януари 2022 г. задължението за FFP2 се прилага и в магазините за ежедневни нужди, т.е. и в супермаркетите, хлебарниците, дрогериите, аптеките и т.н. при ниво на предупреждение 4.
За децата на възраст между 6 и 15 години продължава да е достатъчна текстилната маска, покриваща устата и носа. За деца под 6-годишна възраст и лица, при които по здравословни причини основателно не може да се очаква да носят маска, задължението за носене на маска не важи; изключението се отнася и за лица с увреден слух или глухи, както и за лицата, които общуват с тях или ги придружават. В такъв случай е добре да се носи съответно удостоверение, за да се избегнат въпроси и дискусии в конкретната ситуация.
Отсега нататък маските са задължителни за всички ученици във всички класове.
Лице, което в тези райони не носи медицинска маска, ще бъде санкционирано с глоба от най-малко 50 евро.

13. Трябва ли да се регистрирам в ресторант или заведение?
Да, името и данните за контакт трябва да се оставят или чрез мобилно приложение или да се нанесат в поименен списък. Регистрация не се изисква при консумация на открито.

14. Кой и колко дълго трябва да остане в домашна карантина?
По време на карантина е забранено напускането на дома, дори с кучето, за пазар или разходка.
Не може да приемате и посетители. Не забравяйте: мярката служи за защита на семейството, съседите и всички хора от вашето обкръжение. Нарушенията на правилата за карантина ще се санкционират с глоби!

Заразени лица: Веднага щом получите положителен резултат от тест, трябва да сте в карантина. Карантината приключва най-рано след 14 дни и то след като най-малко 48 часа сте били без симптоми, имате отрицателен резултат от тест и лекарят ви е дал съгласие.

Тествани лица: Хората, които имат положителен резултат от бързия антигенен тест, също трябва да бъдат поставени под карантина за 14 дни. Ако последващият PCR тест е с отрицателен резултат, не е необходимо да оставате повече под карантина.

Контактни лица: Веднага след като научите, че сте били в контакт със заразено лице, трябва да останете в карантина до 10-ия ден от последния ви контакт с лицето. Позволено е обаче да прекарвате кратко време на балкона, терасата или в двора на къщата. От 5-ия ден нататък можете да направите PCR тест. Ако резултатът е отрицателен, можете да напуснете карантината. От 7-ия ден можете да направите бърз антигенен тест. Ако резултатът е отрицателен, можете да напуснете карантината.
От карантината като контактно лице са освободени лица, които имат пълна имунизация или са прекарали със симптоми заболяването. Пълен имунитет е налице след 15-ия ден от последната ваксинационна доза.

Карантина не е необходима за членовете на домакинството на контактно лице от категория I, което няма симптоми. Това се променя, ако се появят симптоми или е налице положителен резултат от тест. Тогава членовете на домакинството стават контактни лица.

За всички подробности, включително и за вашите задължения по време на карантина, моля, свържете се със Здравната служба на телефон: 0421 361 15 113 или по имейл: office@gesundheitsamt.bremen.de

15. Аз съм напълно ваксиниран. Трябва ли въпреки това да съм под карантина?
Ако сте контактно лице, не е необходимо да бъдете поставени под карантина, ако сте напълно ваксинирани или сте прекарали Covid със симптоми.
Ваксинирани или не: ако бързият тест или PCR тестът са положителни, във всички случаи трябва да бъдете поставени под карантина.


16. Какво трябва да имам предвид при завръщане от пътуване?
Задължение за регистриране:
Лице, което е пребивавало във високорискова зона или в зона с мутации на корона вируса, трябва преди влизане в страната да се регистрира онлайн (дигитална регистрация на влизане).

Това не се отнася за лицата, които са пътували транзит без междинно спиране през високорискова зона или в зона с мутации на корона вируса, или които поради естеството на работата си пътуват редовно трансгранично.

Задължение за удостоверяване:
Лице, навършило 12 години и пристигащо в Бремен, трябва направи тест преди отпътуване и да представи отрицателния резултат на превозвача, напр. на авиокомпанията. При влизане в Германия Федералната полиция също може да извърши проверка на документа. Ваксинираните и оздравелите от Covid трябва да носят със себе си съответно удостоверение при пристигане.

Лице, навършило 12 години и пристигащо в Бремен след като през последните 10 дни е пребивавало в зона с мутации на корона вируса, трябва във всеки случай да носи със себе си резултат от тест. Не е достатъчно да се представи документ за имунизация или преболедуване на Covid.

Задължение за карантина:
Лице, което през последните 10 дни преди пристигане е пребивавало във високорискова зона трябва незабавно да остане под 10-дневна карантина.
При поява на симптоми на заболяване трябва да се информира надлежния орган.

Продължителността на карантината може да бъде съкратена с удостоверение за имунизация, оздравяване от Covid или отрицателен резултат от тест.
Тестът може да бъде направен най-рано след 5-ия ден от карантинирането.
За деца, които още не са навършили 12 години карантината се прекратява след 5-ия ден.
Имате право да нарушите карантината за отиването до центъра за тестване. В случай, че резултатът е отрицателен, може да прекратите карантината.

Това не се отнася за лицата, които са пътували през високорискова зона транзит без междинно спиране или в зона с мутации на корона вируса, или които поради естеството на работата си пътуват редовно трансгранично.

Лице, което през последните 10 дни преди пристигане е пребивавало в зона с мутации на корона вируса трябва незабавно да остане под 14-дневна карантина. И в този случай продължителността на карантината може да бъде съкратена в съответствие с посочените по-горе условия, когато след пристигане и преди изтичане на срока на карантината зоната бъде категоризирана само като високорискова или ако сте били напълно ваксинирани с ваксина, за която е доказано, че предпазва от съответния вариант на вируса.

Карантината се прекратява преди изтичането на посочените срокове, когато зоната вече не е категоризирана като високорискова или с мутации на корона вируса.

Други изключения и информация ще намерите на www.gesundheitsamt.bremen.de. За информация кои региони са рискови зони или с мутации на корона вируса: www.rki.de.

Допълнителна информация по темата ще намерите на сайта на Федералното министерство на здравеопазването тук и на Сената по здравеопазването тук.


17. Къде мога да намеря информация за мерките срещу Корона в училищата?
Информация за детски градини и училища можете да намерите тук.


18. Кой има право на компенсация по смисъла на § 56 от Закона за защита от инфекциозни заболявания?
Следните групи хора имат право на обезщетение:

  • заразените с корона вирус (ако не са били в отпуск по болест);
  • контактните лица;
  • лица, упражняващи родителски права, които са били възпрепятствани да работят, тъй като по нареждане на властите детските заведения или училищата са били временно затворени.


19. Не съм ваксиниран/а. Имам ли независимо от това право на обезщетение?
Всеки, който свободно реши да не се ваксинира и след това трябва да влезе в карантина и не може да работи, вече няма да има право на обезщетение за пропуснати ползи от 1.12.2021 г. Същото важи и за случаите, когато човек е предприел "избягвано пътуване" до рискова зона на корона с висока степен на заразяване в чужбина и след завръщането си трябва да влезе под карантина.


20. Прекратяват ли се сега плащанията и в случай на инфекция?
Не. Продължава изплащането на заплати в случай на заболяване.


21. Какво ще се случи, ако не спазвам мерките?
Нарушенията могат да бъдат санкционирани с глоби, парични санкции или лишаване от свобода за срок до две или пет години.
В случай на неспазване или нарушаване на законовата наредба е възможно да се използва пряка принуда (в съответствие с § 11 и следващите от Закона за административното изпълнение на Бремен). Това означава, че гостите/участниците могат да бъдат изгонени от мястото на събитието, а обектът или предприятието могат да бъдат затворени.
Каталогът на глобите можете да намерите тук.

22. Прилага ли се Правната наредба и за демонстрациите?
Публичните или непубличните събрания по член 8 от Конституцията са освободени от ограниченията. За тях трябва да се уведоми компетентният орган на асамблеята по телефона, писмено или по електронна поща най-малко 48 часа преди обявяването им, освен ако не става въпрос за спешни или спонтанни асамблеи. Компетентният орган може да забрани, ограничи или наложи условия за събирането.


23. Къде мога да намеря Правната наредба?
Можете да намерите актуалната правна наредба тук. Моля, имайте предвид, че е възможно да има допълнителни наредби за изменение на www.gesetzblatt.bremen.de. Между другото, актуалната версия, включително всички изменения, можете да намерите в портала за прозрачност тук.

Наредбата на опростен език

Наредбата е достъпна като PDF за изтегляне в опростена езикова версия.

Schematische Darstellung eines Virus

Каталог за глоби

Всеки, който наруши приложените разпоредби за справяне с Корона вирус, се наказва с глоба. Тези санкции са посочени в каталога за глобите.

Das könnte euch auch interessieren

Mit Seife eingeseifte Hände neben einem laufenden Wasserhahn

Coronavirus

Infos und Links zur aktuellen Lage in Bremen

Quelle: Adobe Stock / 手洗い

Zeichnung von einer älteren Frau in Begleitung bei einem Arzt.

Gesundheit

Ärzte, Apotheken, Krankenhäuser, Not-Dienste

Quelle: Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung Bremen e.V.

social media